BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Kontrole

Sprawozdania z kontroli

Kategoria: Zewnętrzne
Data Organ / Temat kontroli
2014-12-16

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Kontrola zgodności z prawem realizacji zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zamawiającego, BOM 1,2 i 4".

szczegóły »
2012-07-16

NIK Delegatura w Bydgoszczy

Działalność GZNK SZB w latach 1998 – 2012 w szczególności w zakresie jego utworzenia, przekształcenia i finansowania.

szczegóły »
2011-01-14

Najwyższa Izba Kontroli

Realizacja w latach 2008-2010 (do 30 września) decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych, w szczególności decyzji którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

szczegóły »
2009-12-23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca do protokołu KP/12/136/2009 z dnia 04.12.2009 r.

szczegóły »
2009-12-07

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

szczegóły »
2008-12-10

Państwowa Inspekcja Pracy

Wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy.

szczegóły »
2008-01-24

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Kontrola zawieranych umów na usługi, dostawy i roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych za 2004 i 2005 rok.

szczegóły »
2006-02-27

Urząd Kontroli Skarbowej

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2003 rok.

szczegóły »
2005-07-06

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola GZNK w zakresie realizacji remontów komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002-2004.

szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij