BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Kontrole

Sprawozdania z kontroli

Kategoria: Zewnętrzne
Data Organ / Temat kontroli
2014-12-16

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Kontrola zgodności z prawem realizacji zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zamawiającego, BOM 1,2 i 4".

szczegóły »
2012-07-16

NIK Delegatura w Bydgoszczy

Działalność GZNK SZB w latach 1998 – 2012 w szczególności w zakresie jego utworzenia, przekształcenia i finansowania.

szczegóły »
2011-01-14

Najwyższa Izba Kontroli

Realizacja w latach 2008-2010 (do 30 września) decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych, w szczególności decyzji którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

szczegóły »
2009-12-23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca do protokołu KP/12/136/2009 z dnia 04.12.2009 r.

szczegóły »
2009-12-07

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

szczegóły »
2008-12-10

Państwowa Inspekcja Pracy

Wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy.

szczegóły »
2008-01-24

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Kontrola zawieranych umów na usługi, dostawy i roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych za 2004 i 2005 rok.

szczegóły »
2006-02-27

Urząd Kontroli Skarbowej

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2003 rok.

szczegóły »
2005-07-06

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola GZNK w zakresie realizacji remontów komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002-2004.

szczegóły »