BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 221000 € dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawę i konserwację w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-01-10 16:16

2019-01-10 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie przebudowy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Na Zaspę 53 w Gdańsku na siedzibę Stowarzyszenia Youth Point oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-12-10 14:17

2018-12-10 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie przebudowy lokali w budynku przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku na potrzeby świadczenia usług społecznych dla osób niesamodzielnych – Centrum Wsparcia Seniora oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-11-29 13:14

2018-11-29 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij