BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5548000 € naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-06-26 13:19

2019-06-26 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Mariackiej 40-49 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-06-24 13:35

2019-06-24 szczegóły »
< 5548000 € Remont nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-06-13 13:39

2019-06-13 szczegóły »
< 5548000 € Wymiana instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszkalnych w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-06-13 13:31

2019-06-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-06-10 14:35

2019-06-10 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Łowickiej 11I lok. 6, ul. Niegowo 4 lok. 1 i ul. Polnej 1 lok. 14 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-06-10 13:55

2019-06-10 szczegóły »