BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5548000 € wykonanie remontu budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i remontem dachu oraz rozbiórkę przybudówki w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 175.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-13 14:44

2018-08-28 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu oraz ekspertyzy technicznej budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Dickensa 2, Aldony 7, Wajdeloty 4, Spacerowej 16, Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-14 14:34

2018-08-24 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania 5 podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-09 11:09

2018-08-20 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu elewacji i instalacji wewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-08-14 14:49

2018-08-17 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij