BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Chrobrego 9A lok. 18, 74 lok. 7 i 14, ul. Husa 13 lok. 5, ul. Kilińskiego 22 lok. 6, ul. Kościuszki 40 lok. 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-16 14:20

2018-10-31 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Ogarnej 39-52 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-16 12:37

2018-10-31 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Kłosowej 1 lok. 1A i ul. Słowackiego 46 lok. 12 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-10 14:45

2018-10-25 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 8 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-10 08:01

2018-10-24 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie przebudowy lokalu nr 2 w budynku przy ul. Radnej 3 w Gdańsku na siedzibę Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-05 10:50

2018-10-22 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Trakt św. Wojciecha 34 lok. 9 i 235 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-05 12:02

2018-10-22 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij