BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Chopina 35, Wojska Polskiego 40, 42, 44, 44A, 44B i Fitelberga 2, 4, Słowackiego 27 oraz Waryńskiego 13, 14, 15, 16 i Danusi 4C, 4D w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-08-09 14:59

2019-08-26 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-12 15:02

2019-08-22 szczegóły »
< 221000 € wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na remont lokali mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas remontu tych lokali

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-08-13 15:27

2019-08-22 szczegóły »