BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 221000 € dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-25 12:21 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-25 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spacerowej 16 w Gdańsku oraz remontu schodów zewnętrznych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-25 13:33 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-25 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dickensa 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-13 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-12 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Korzeniowskiego 5 lok. 1 i Zaroślak 22 lok. 9 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-06 14:45 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-30 szczegóły »
< 5548000 € Naprawa i usuwanie awarii instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-04 14:07 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-29 szczegóły »
< 5548000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości SZB w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-22 13:04 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. ks. Góreckiego 5 lok. 6 oraz Sówki 49 lok. 2 i lok. 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-16 10:48 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-10 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 1A lok. 4A, ul. Cygańska Góra 26B lok. 26 i ul. Kasztanowej 5A lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-15 11:31 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-09 szczegóły »
< 221000 € Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-14 08:20 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-05-08 szczegóły »
< 221000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-14 13:28 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-07 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu schodów zewnętrznych terenowych do przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-02 13:37 | wynik: rozstrzygnięte

2019-04-25 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-24 14:09 | wynik: rozstrzygnięte

2019-04-16 szczegóły »
< 5548000 € Wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2019 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-19 11:08 | wynik: rozstrzygnięte

2019-04-12 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Stoku 38 lok. 11, Przy Torze 13 lok. 15 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-04 08:21 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-28 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Kłosowej 1 lok. 1A i ul. Słowackiego 46 lok. 12 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-28 09:10 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-21 szczegóły »
< 5548000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-19 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-18 szczegóły »
< 55480000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Ogarnej 39-52 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-18 11:58 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-06 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 53A lok. 5, ul. Orzeszkowej 11 lok. 5, Al. Wojska Polskiego 22 lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-18 13:42 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-04 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie w roku 2019 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-25 13:46 | wynik: rozstrzygnięte

2019-02-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie przebudowy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Na Zaspę 53 w Gdańsku na siedzibę Stowarzyszenia Youth Point oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-22 11:01 | wynik: rozstrzygnięte

2019-02-05 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usług transportowych dotyczących wywozu odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-14 12:10 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-29 szczegóły »
< 221000 € dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawę i konserwację w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-13 14:06 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-23 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie przebudowy lokali w budynku przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku na potrzeby świadczenia usług społecznych dla osób niesamodzielnych – Centrum Wsparcia Seniora oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-25 12:56 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-18 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-17 12:32 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-11 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-22 14:13 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-01-11 szczegóły »