BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Jasnej 3-5-7 i Wesołej 8-10-12, Kartuskiej 44, 46 oraz Świętojańskiej 65, 66 i Grobla III 1/6 A, B, C, D w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-20 10:57 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-08-20 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-12 13:51 | wynik: rozstrzygnięte

2019-08-12 szczegóły »
< 221000 € Dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach i garażach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-08 12:42 | wynik: rozstrzygnięte

2019-08-02 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Strajku Dokerów 23 lok. 6 i ul. Zakopiańskiej 19 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-08 13:01 | wynik: rozstrzygnięte

2019-08-02 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ulicy Trakt św. Wojciecha 58 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-08 12:53 | wynik: rozstrzygnięte

2019-08-01 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul. Gdańskiej 25 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-01 09:39 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-25 szczegóły »
< 5548000 € wymiana instalacji elektrycznej w 6 lokalach mieszkalnych w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-26 07:36 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-19 szczegóły »
< 221000 € Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-12 12:13 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-10 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Łowickiej 11I lok. 6, ul. Niegowo 4 lok. 1 i ul. Polnej 1 lok. 14 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-17 13:06 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-10 szczegóły »
< 5548000 € Wymiana instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszkalnych w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-11 11:46 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-08 szczegóły »
< 5548000 € Remont nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-11 11:48 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-04 szczegóły »
< 5548000 € naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-09 08:54 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-07-02 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Mariackiej 40-49 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-05 13:55 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-28 szczegóły »
< 221000 € dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-02 14:34 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-25 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spacerowej 16 w Gdańsku oraz remontu schodów zewnętrznych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-01 11:22 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-25 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dickensa 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-13 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2019-06-12 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Korzeniowskiego 5 lok. 1 i Zaroślak 22 lok. 9 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-06 14:45 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-30 szczegóły »
< 5548000 € Naprawa i usuwanie awarii instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-04 14:07 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-29 szczegóły »
< 5548000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości SZB w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-22 13:04 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. ks. Góreckiego 5 lok. 6 oraz Sówki 49 lok. 2 i lok. 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-16 10:48 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-10 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 1A lok. 4A, ul. Cygańska Góra 26B lok. 26 i ul. Kasztanowej 5A lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-15 11:31 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-09 szczegóły »
< 221000 € Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-14 08:20 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-05-08 szczegóły »
< 221000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-14 13:28 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-07 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu schodów zewnętrznych terenowych do przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-02 13:37 | wynik: rozstrzygnięte

2019-04-25 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-24 14:09 | wynik: rozstrzygnięte

2019-04-16 szczegóły »