BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5548000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-18 13:48 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-18 szczegóły »
< 55480000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Ogarnej 39-52 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-18 11:58 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-06 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 53A lok. 5, ul. Orzeszkowej 11 lok. 5, Al. Wojska Polskiego 22 lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-03-18 13:42 | wynik: rozstrzygnięte

2019-03-04 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie w roku 2019 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-25 13:46 | wynik: rozstrzygnięte

2019-02-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie przebudowy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Na Zaspę 53 w Gdańsku na siedzibę Stowarzyszenia Youth Point oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-22 11:01 | wynik: rozstrzygnięte

2019-02-05 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usług transportowych dotyczących wywozu odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-14 12:10 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-29 szczegóły »
< 221000 € dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawę i konserwację w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-13 14:06 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-23 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie przebudowy lokali w budynku przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku na potrzeby świadczenia usług społecznych dla osób niesamodzielnych – Centrum Wsparcia Seniora oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-25 12:56 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-18 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-17 12:32 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-11 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-22 14:13 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-01-11 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV 11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-02-21 11:39 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-11 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Piwnej 48/49-58 i św. Ducha 26/30-48 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-17 14:51 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-10 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Legionów 11A, Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB i Sienkiewicza 9A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-16 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-08 szczegóły »
< 221000 € Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawa tonerów w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-10 09:09 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-07 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację elementów 7 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Gościnnej 14, 16, 18, Trakt Św. Wojciecha 101, 103A, 109, 111 oraz wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Gościnnej 12, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-28 11:01 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-21 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania 5 podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:43 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-18 szczegóły »
< 221000 € Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-28 10:15 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-17 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-02 09:24 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-17 szczegóły »
< 221000 € Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:34 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-12-17 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Politechnicznej 17 i 17a w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-28 10:44 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-14 szczegóły »
< 221000 € Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:32 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-12-12 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-12 12:59 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-12 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie przebudowy lokalu nr 2 w budynku przy ul. Radnej 3 w Gdańsku na siedzibę Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:42 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-04 szczegóły »
< 221000 € Wywóz nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2019.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:27 | wynik: rozstrzygnięte

2018-11-26 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Chrobrego 9A lok. 18, 74 lok. 7 i 14, ul. Husa 13 lok. 5, ul. Kilińskiego 22 lok. 6, ul. Kościuszki 40 lok. 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:23 | wynik: rozstrzygnięte

2018-11-15 szczegóły »