BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 221000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-11 12:22 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-11 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-11 13:35 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-01-11 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV 11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-11 15:13 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-11 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Piwnej 48/49-58 i św. Ducha 26/30-48 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-10 14:13 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-10 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Legionów 11A, Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB i Sienkiewicza 9A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-16 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-08 szczegóły »
< 221000 € Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawa tonerów w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-10 09:09 | wynik: rozstrzygnięte

2019-01-07 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację elementów 7 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Gościnnej 14, 16, 18, Trakt Św. Wojciecha 101, 103A, 109, 111 oraz wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Gościnnej 12, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-28 11:01 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-21 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania 5 podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:43 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-18 szczegóły »
< 221000 € Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-28 10:15 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-17 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-02 09:24 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-17 szczegóły »
< 221000 € Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2019.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:34 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-12-17 szczegóły »
< 5548000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Politechnicznej 17 i 17a w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-28 10:44 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-14 szczegóły »
< 221000 € Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:32 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-12-12 szczegóły »
< 221000 € wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-12 12:59 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-12 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie przebudowy lokalu nr 2 w budynku przy ul. Radnej 3 w Gdańsku na siedzibę Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:42 | wynik: rozstrzygnięte

2018-12-04 szczegóły »
< 221000 € Wywóz nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2019.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:27 | wynik: rozstrzygnięte

2018-11-26 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Chrobrego 9A lok. 18, 74 lok. 7 i 14, ul. Husa 13 lok. 5, ul. Kilińskiego 22 lok. 6, ul. Kościuszki 40 lok. 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-03 06:23 | wynik: rozstrzygnięte

2018-11-15 szczegóły »
< 5548000 € na wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Trakt św. Wojciecha 34 lok. 9 i 235 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-03 12:46 | wynik: rozstrzygnięte

2018-11-14 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 8 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-31 11:23 | wynik: rozstrzygnięte

2018-10-25 szczegóły »
< 5548000 € na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jaśkowa Dolina 9 oraz Waryńskiego 4, 4a, 5, 6, 7, 7a i Miszewskiego 1, 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-02 07:27 | wynik: rozstrzygnięte

2018-10-25 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 25 lok. 76, ul. Dobrej 5 lok. 5A, Al. Gen. Józefa Hallera 50A lok. 20, ul. Lelewela 35A lok. 5, ul. Na Zaspę 10 lok. 7, ul. Strajku Dokerów 11 lok. 11 oraz 29 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-09 07:39 | wynik: rozstrzygnięte

2018-10-24 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 38 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska, w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1.

Negocjacje bez ogłoszenia | publikacja: 2018-11-20 12:25 | wynik: rozstrzygnięte

2018-10-19 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ul. PCK 5, Ramułta 9 i Seredyńskiego 2 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-24 08:27 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-10-17 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu oraz ekspertyzy technicznej budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Dickensa 2, Aldony 7, Wajdeloty 4, Spacerowej 16, Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-04 07:17 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-09-24 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i remontem dachu oraz rozbiórkę przybudówki w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 175.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-01 14:46 | wynik: rozstrzygnięte

2018-09-17 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij