BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Kłosowej 1 lok. 1A i ul. Słowackiego 46 lok. 12 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-22 15:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-11-22 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Ogarnej 39-52 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-09 11:34 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-11-09 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-26 12:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-10-26 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 46 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-01 00:00 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-10-05 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania 5 podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-13 14:21 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-09-13 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-11 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-09-11 szczegóły »
< 5548000 € Podłączenie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w budynkach gminnych mieszczących się przy ulicy Raduńskiej 16, 18, 30 i 37 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-06 14:36 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-09-06 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. PCK 10 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-20 10:48 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-08-20 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-20 08:15 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-08-16 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i remontem dachu oraz rozbiórka przybudówki w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 175

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-28 07:22 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-08-10 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Spacerowej 16

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-07-13 13:17 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-07-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu dachu rotundy i zadaszenia tarasu wejściowego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-07-03 15:04 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-07-03 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu dachu rotundy i zadaszenia tarasu wejściowego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-06-01 14:23 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-06-01 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-05-07 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2018-05-07 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-04-10 14:14 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-04-10 szczegóły »
< 5225000 € remont schodów zewnętrznych terenowych, podjazdu dla niepełnosprawnych i wejścia do budynku na terenie przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-30 14:01 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-30 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Hożej 14 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-16 07:56 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-16 szczegóły »
< 5225000 € Tymczasowe zabezpieczenie budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-25 12:36 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-11 szczegóły »
< 5225000 € przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oraz wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku usługowego przy ul. Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-09 13:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-09 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie remontu dachu w budynku przychodni zdrowia przy ulicy Mickiewicza 28/30 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-19 12:54 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-04 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Biskupiej 30 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-09-01 08:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-09-01 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Miałki Szlak 72 m 4, Zalesie 1 m 15, Tarniny 10 m 1, Lelewela 35 m 3, Leśna Góra 19A m 2, Kościuszki 21 m 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-07-04 14:37 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-07-04 szczegóły »
< 5225000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych:  przy ul. Władysława IV 11A w Gdańsku; (działka nr 197, obręb ew. 61),  przy ul. Tysiąclecia 25a,b w Gdańsku; (działka nr 449/71, obręb ew. 0015).

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-06-28 11:29 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-06-28 szczegóły »
< 5225000 € Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych: - przy ul. Kozia, Kołodziejska, Piwna i św. Ducha, - przy ul. Podwale Staromiejskie 62/68 a, b, c, d oraz Podzamcze 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-06-21 10:02 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-06-21 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Chłodnej 14 i ul. Toruńskiej 23 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-05-12 13:45 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-05-12 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij