BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - powyżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
> 5548000 € wykonanie robót podobnych do umowy nr 41/2018/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamówienie z wolnej ręki | publikacja: 2018-10-03 11:35 | wynik: rozstrzygnięte

2018-09-26 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie ekspertyzy technicznej, aktualizacja dokumentacji technicznej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-04 07:44 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-09-14 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 10 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-11 13:04 | wynik: rozstrzygnięte

2018-08-29 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 12 budynków, aktualizacja dokumentacji budynku Rogaczewskiego 45, sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-29 09:50 | wynik: rozstrzygnięte

2018-08-29 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentów 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-11 13:05 | wynik: rozstrzygnięte

2018-08-28 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-04-20 11:00 | wynik: rozstrzygnięte

2018-04-09 szczegóły »
> 209000 € dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych W 2018 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-02-06 08:52 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-01-29 szczegóły »
> 209000 € Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-04-26 14:17 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-04-26 szczegóły »
> 209000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-03-24 12:56 | wynik: rozstrzygnięte

2017-03-24 szczegóły »
> 209000 € Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-03-02 12:17 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-03-02 szczegóły »
> 209000 € świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników GZNK SZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-02-27 10:53 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-02-22 szczegóły »
> 209 000 € Wwykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-03-17 12:13 | wynik: rozstrzygnięte

2016-03-17 szczegóły »
> 209 000 € Wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych na terenie BOM 2 i BOM 4 stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-02-18 09:19 | wynik: rozstrzygnięte

2016-02-18 szczegóły »
> 207 000 € Wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-01-29 13:29 | wynik: rozstrzygnięte

2016-01-29 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-01-21 15:17 | wynik: rozstrzygnięte

2016-01-21 szczegóły »
> 207000 € dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2016

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-12-18 13:48 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-18 szczegóły »
> 207000 € dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2016 w budynkach Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-12-16 15:08 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-16 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-12-08 11:41 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-08 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-03-16 13:44 | wynik: rozstrzygnięte

2015-03-16 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-12-19 13:54 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-19 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-12-19 14:28 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-19 szczegóły »
> 207000 € Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2015 w budynkach Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-12-19 12:03 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-19 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-12-18 11:20 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-18 szczegóły »
> 207000 € Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2015

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-12-16 14:07 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-16 szczegóły »
> 5000000 € Wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-04-07 15:24 | wynik: rozstrzygnięte

2014-04-07 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij