BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - powyżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-04 13:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-12-04 szczegóły »
> 209000 € Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-30 18:09 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-30 szczegóły »
> 209000 € Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwador 7,8.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-17 14:18 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-17 szczegóły »
> 5000000 € Wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-18 12:02 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-11-18 szczegóły »
> 193000 € świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz dzierżawa centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2010-04-22 12:15 | wynik: całkowicie unieważnione

2010-04-22 szczegóły »
> 211000 € Windykacja wierzytelności Zamawiającego należnych od byłych użytkowników lokali użytkowych

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2007-09-26 16:29 | wynik: całkowicie unieważnione

2007-09-26 szczegóły »
> 211000 € Montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2007-07-19 13:57 | wynik: całkowicie unieważnione

2007-07-19 szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij