BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: po terminie
termin
składania ofert
dotyczy
2018-02-26 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje wykonawcy usług mediacyjnych.

data publikacji: 2018-02-13 12:54

szczegóły »
2019-03-28 Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych

data publikacji: 2019-03-22 15:08

szczegóły »
2019-04-19 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na najem trzech samochodów ciężarowych do 3,5 t

data publikacji: 2019-04-09 12:17

szczegóły »