BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: po terminie
termin
składania ofert
dotyczy
2018-02-26 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje wykonawcy usług mediacyjnych.

data publikacji: 2018-02-13 12:54

szczegóły »