BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2019-06-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na wymianę piasku w piaskownicach (wybranie i wywóz starego piasku w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z dostawą i rozplantowaniem nowego piasku) na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji: 2019-06-24 23:15

szczegóły »