BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2019-02-20 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-04 Zakup worków dla Działu UP.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-08 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie wg zleceń zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-02 Świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-24 Posiłki regeneracyjne dla Działu UP na 2019 rok.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-14 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-11 Przedmiotem umowy – zlecenia będzie świadczenie usług mediacyjnych na rzecz Gdańskich Nieruchomości, w tym przygotowanie projektów pism mediacyjnych i inne czynności w zakresie spraw mediacyjnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-09-03 Usługa wywozu odpadów zielonych w kontenerach o pojemności 7m3 w 2018 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2018-08-01 Dostawa i montaż 19 sztuk komórek blaszanych na opał, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości, które mają być posadowione w różnych dzielnicach Gdańska, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wymiana piasku w piaskownicach oraz likwidacja piaskownic na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wykonanie prób szczelności gazu oraz wymiana i doszczelnienie instalacji gazowej na terenie miasta Gdańsk.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wymiana instalacji gazowej na ul. Białej 4

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych oraz przegląd instalacji kanalizacyjnej.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-26 Zakup czterech sztuk kosiarek bijakowych do ciągników jednoosiowych BCS oraz dwóch sztuk kosiarek spalinowych z napędem dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-23 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-22 Zakup materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-07 Zakup piecy akumulacyjnych

data publikacji:

szczegóły »
2018-02-13 Usługa wynajmu podnośnika koszowego wraz z operatorem.

data publikacji: 2018-05-23 09:25

szczegóły »
2018-02-01 Usługa dostawy i montażu na słupkach, budynkach, bramach i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych małych kategorii A, B, C, D, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków przeszkodowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji: 2018-02-01 07:33

szczegóły »
2018-01-15 Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych, uszczelnienie oraz jej wymiana na odcinku do 10 mb.

data publikacji: 2018-01-15 20:53

szczegóły »
2018-01-15 Usługa usunięcia zatorów kanalizacyjnych

data publikacji: 2018-01-15 21:01

szczegóły »
2017-12-29 Wykonanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, na terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji: 2017-12-29 13:08

szczegóły »
2017-12-29 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji: 2017-12-29 13:09

szczegóły »
2017-12-21 Dostawa prasy codziennej w 2018 roku

data publikacji: 2017-12-21 11:33

szczegóły »
2017-12-19 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych oraz przegląd instalacji kanalizacyjnej.

data publikacji: 2017-12-27 14:38

szczegóły »