BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2019-01-08 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie wg zleceń zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-02 Świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-24 Posiłki regeneracyjne dla Działu UP na 2019 rok.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-14 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-11 Przedmiotem umowy – zlecenia będzie świadczenie usług mediacyjnych na rzecz Gdańskich Nieruchomości, w tym przygotowanie projektów pism mediacyjnych i inne czynności w zakresie spraw mediacyjnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-09-03 Usługa wywozu odpadów zielonych w kontenerach o pojemności 7m3 w 2018 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2018-08-01 Dostawa i montaż 19 sztuk komórek blaszanych na opał, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości, które mają być posadowione w różnych dzielnicach Gdańska, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wymiana piasku w piaskownicach oraz likwidacja piaskownic na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wykonanie prób szczelności gazu oraz wymiana i doszczelnienie instalacji gazowej na terenie miasta Gdańsk.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wymiana instalacji gazowej na ul. Białej 4

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych oraz przegląd instalacji kanalizacyjnej.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-26 Zakup czterech sztuk kosiarek bijakowych do ciągników jednoosiowych BCS oraz dwóch sztuk kosiarek spalinowych z napędem dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-23 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-22 Zakup materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-07 Zakup piecy akumulacyjnych

data publikacji:

szczegóły »
2018-02-13 Usługa wynajmu podnośnika koszowego wraz z operatorem.

data publikacji: 2018-05-23 09:25

szczegóły »
2018-02-01 Usługa dostawy i montażu na słupkach, budynkach, bramach i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych małych kategorii A, B, C, D, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków przeszkodowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji: 2018-02-01 07:33

szczegóły »
2018-01-15 Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych, uszczelnienie oraz jej wymiana na odcinku do 10 mb.

data publikacji: 2018-01-15 20:53

szczegóły »
2018-01-15 Usługa usunięcia zatorów kanalizacyjnych

data publikacji: 2018-01-15 21:01

szczegóły »
2017-12-29 Wykonanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, na terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji: 2017-12-29 13:08

szczegóły »
2017-12-29 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji: 2017-12-29 13:09

szczegóły »
2017-12-21 Dostawa prasy codziennej w 2018 roku

data publikacji: 2017-12-21 11:33

szczegóły »
2017-12-19 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych oraz przegląd instalacji kanalizacyjnej.

data publikacji: 2017-12-27 14:38

szczegóły »
2017-12-19 Zakup dwóch samochodów dla pracowników Grupy Remontowej

data publikacji: 2017-12-27 14:41

szczegóły »
2017-12-19 Wywóz kontenerów z siedziby Grupy Remontowej

data publikacji: 2017-12-27 14:39

szczegóły »

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij