BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV 11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-01-18

umowy z ww. Wykonawcami podpisano 18.01.2019

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-01-11

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm.) informuję, że w w/w postępowaniu:

Zamawiający wybrał na ZADANIU 1 ofertę firmy STOL-BUD Usługi Stolarsko – Budowlane Lidzbarski Maciej z siedzibą w Szemudzie, Szemudzka Huta 2B z ceną oferty 71 438,24 zł brutto, terminem realizacji zamówienia 49 dni, gwarancją na wykonane roboty budowlane 25 m-cy oraz doświadczeniem kierownika budowy powyżej 20 lat.

UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający wybrał na ZADANIU 2 ofertę firmy "JULIAN" Firma Handlowo ­ Usługowo ­ Ogólnobudowlana Krzysztof Dymura z siedzibą w Małkowie 83-330, Ul. Pałacowa 46  z ceną oferty 68 880,00 zł brutto,  terminem realizacji zamówienia 50 dni, gwarancją na wykonane roboty budowlane 25 m-cy oraz doświadczeniem kierownika budowy powyżej 20 lat.

UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający wybrał na ZADANIU 3 ofertę firmy STOL-BUD Usługi Stolarsko – Budowlane Lidzbarski Maciej z siedzibą w Szemudzie, Szemudzka Huta 2B z ceną oferty 127 492,24 zł brutto, terminem realizacji zamówienia 49 dni, gwarancją na wykonane roboty budowlane 25 m-cy oraz doświadczeniem kierownika budowy powyżej 20 lat.

       UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie osoby z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
1
AN-BUD ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I ROZBIÓRKOWE” Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 30

80-180 Gdańsk
zadanie 1

Cena oferty: 74 415,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 21 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 2

Cena oferty: 79 950,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 21 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 3

Cena oferty: 129 150,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 21 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 

 

 
 

2
 „JULIAN” FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWO- OGÓLNOBUDOWLANA KRZYSZTOF DYMURA

Małkowo, ul. Pałacowa 46

83-330 Żukowo

 
zadanie 1

Cena oferty: 89 790,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 20 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 2

Cena oferty: 68 880,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 20 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 3

Cena oferty: 143 910,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 20 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 
3.
BUILD Sp. z o.o.

83-424 Lipusz,

ul. Szeroka 15b

 
zadanie 1

Cena oferty: 125 533,60 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 20 lat

Udzielona gwarancja: 24 m-ce

zadanie 3

Cena oferty: 269 735,98 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 20 lat

Udzielona gwarancja: 24 m-ce

 
4
GARDEN-BRUK s.c.

Jacek Tuszkowszki,

Kamil Tuszkowski

80-180 Borkowo,

ul. Kolarska 24
zadanie 3

Cena oferty: 170 970,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 25 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 
5
„RM i KA" Robert Gralak

83-000 Pruszcz Gdański,

ul. Grunwaldzka 62.

 
zadanie 1

Cena oferty: 103 882,02 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 28 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 2

Cena oferty: 79 691,72 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 28 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 3

Cena oferty: 150 872,16 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 28 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 
6
STOL-BUD Usługi

Stolarsko – Budowlane

Lidzbarski Maciej

84-217 Szemud,

Szemudzka Huta 2B
zadanie 1

Cena oferty: 71 438,24 zł

Termin wykonania zamówienia: 49 dni

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 20 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 2

Cena oferty: 69 069,92 zł

Termin wykonania zamówienia: 49 dni

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 20 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 3

Cena oferty: 127 492,24 zł

Termin wykonania zamówienia: 49 dni

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 20 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 

 
7
Jan Rekowski

Zakład Wielobranżowy

83-322 Stężyca,

ul. Stolema 4
zadanie 1

Cena oferty: 84 870,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 21 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 2

Cena oferty: 77 999,99 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 21 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 3

Cena oferty: 166 559,99 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 21 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 
8
INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.

83-140 Gniew,

ul. Wiślana 6

 
zadanie 1

Cena oferty: 84 901,44 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 25 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

zadanie 3

Cena oferty: 161 805,87 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni

Doświadczenie kierownika budowy: 25 lat

Udzielona gwarancja: 25 m-cy

 

 
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Waga 15%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%
Doświadczenie kierownik budowy

Waga 10%
 

Razem
1
57,60
15,00
15,00
10,00
97,60
2
47,74
15,00
15,00
10,00
87,74
5
41,26
15,00
15,00
10,00
81,26
6
60,00
15,00
15,00
10,00
100,00
7
50,50
15,00
15,00
10,00
90,50
8
50,49
15,00
15,00
10,00
90,49
 

ZADANIE 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Waga 15%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%
Doświadczenie kierownik budowy

Waga 10%
 

Razem
1
51,69
15,00
15,00
10,00
91,69
2
60,00
15,00
15,00
10,00
100,00
5
51,86
15,00
15,00
10,00
91,86
6
59,84
15,00
15,00
10,00
99,84
7
52,98
15,00
15,00
10,00
92,98
 

ZADANIE 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Waga 15%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%
Doświadczenie kierownik budowy

Waga 10%
 

Razem
1
59,23
15,00
15,00
10,00
99,23
2
53,15
15,00
15,00
10,00
93,15
4
44,74
15,00
15,00
10,00
84,74
5
50,70
15,00
15,00
10,00
90,70
6
60,00
15,00
15,00
10,00
100,00
7
45,93
15,00
15,00
10,00
85,93
8
47,28
15,00
15,00
10,00
87,28
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla terminu „50 i mniej” dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 pkt.
Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla okresu  powyżej 24 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia powyżej 20 lat Zamawiający przyznał Wykonawcy 10 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 16.01.2019 r.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV  11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

 

Numer referencyjny: 91/18/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach:
ul. Wolności 18 w Gdańsku; (działka nr 79, obręb 60),
ul. Władysława IV 11A w Gdańsku; (działka nr 197, obręb 61),
ul. Wyzwolenia 32 (działki nr 365/5, 356/7, 355/2, obręb 60) oraz ul. Wyzwolenia 33 w Gdańsku; (działka nr 365/5, obręb 60).

 

 

 
Zakres robót obejmuje między innymi:
ul. Wolności 18:
roboty rozbiórkowe,
wykonanie chodnika z płyty chodnikowej,
wykonanie utwardzenia płytami ekologicznymi oraz ekokratą,
montaż wiaty śmietnikowej,
wykonanie ogrodzenia stalowo - drewnianego,
montaż elementów małej architektury – zestaw wypoczynkowy (stół, ławki),
wykonanie trawników,
wykonanie nasadzeń,
uporządkowanie terenu,
ul. Władysława IV 11A:
roboty rozbiórkowe,
wykonanie utwardzenia – dojścia do klatek schodowych, droga wewnętrzna,
wykonanie nowej wiaty śmietnikowej z wiatą rowerową,
wykonanie nowego ogrodzenia stalowego ażurowego,
urządzenie terenów zielonych,
montaż elementów małej architektury – parking rowerowy,
wykonanie nasadzeń,
pielęgnacja istniejącej zieleni,
uporządkowanie terenu,
ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33:
roboty rozbiórkowe,
wykonanie chodników z płyt betonowych,
montaż elementów małej architektury – słupki chodnikowe blokujące (dot. Wyzwolenia 33), ławki (dot. Wyzwolenia 33), ograniczniki parkingowe (dot. Wyzwolenia 33), stojaki dla rowerów (dot. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33),
wykonanie klombów (dot. Wyzwolenia 33),
wykonanie trawników,
wykonanie nasadzeń,
uporządkowanie terenu.

Uwaga.

Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu budowlanego zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk (załącznik nr 3.1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 3.3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia wynikający z „Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk (załącznik nr 4.1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 4.3 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
ul. Wolności 18:
Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku - załącznik nr 1.1 do siwz,
Rysunek nr 1 – lokalizacja – załącznik nr 1.1a do siwz,
Rysunek nr 3 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 1.1b do siwz,
Rysunek nr 4 – przekrój przez nawierzchnię – załącznik nr 1.1c do siwz,
Rysunek nr 5  - wiata śmietnikowa i ogrodzenie – załącznik nr 1.1d do siwz,
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku - załącznik nr 1.2 do siwz,
Przedmiar robót; Wolności 18 – załącznik nr 1.3 do siwz.
ul. Władysława IV 11A:
Projekt zagospodarowania terenu – ul. Władysława IV 11A, 80-547 Gdańsk, dz. nr 197, obręb ew. 61 - załącznik nr 2.1 do siwz,
Rysunek nr PB.A1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienia)– załącznik nr 2.1a do siwz,
Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 2.1b do siwz,
Rysunek nr ZT.2 – ogrodzenie i wiaty – załącznik nr 2.1c do siwz,
Rysunek nr ZT.3 – detale i konstrukcja nawierzchni – załącznik nr 2.1d do siwz,
Rysunek nr ZT.4 – wyposażenie terenu – załącznik nr 2.1e do siwz,
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Władysława IV 11A, 80-547 Gdańsk, dz. nr 197, obręb ew. 61  - załącznik nr 2.2 do siwz,
Przedmiar; Władysława IV 11A – załącznik nr 2.3 do siwz.
ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33:
ul. Wyzwolenia 32:
Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk - załącznik nr 3.1 do siwz,
Rysunek nr ZT.A1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienia) – załącznik nr 3.1a do siwz,
Rysunek nr ZT.A1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 3.1b do siwz,
Rysunek nr ZT.A2 – nawierzchnie – załącznik nr 3.1c do siwz,
Rysunek nr ZT.A3 – wyposażenie terenu – załącznik nr 3.1d do siwz,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk, dz. nr 355/2 oraz 365/5, obręb ew. 60  - załącznik nr 3.2 do siwz,
Przedmiar zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 32 w Gdańsku – załącznik nr 3.3 do siwz.
ul. Wyzwolenia 33:
Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk, dz. Nr 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 4.1 do siwz,
Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienie) – załącznik nr 4.1a do siwz,
Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 4.1b do siwz,
Rysunek nr ZT.2 – detale – załącznik nr 4.1c do siwz,
Rysunek nr ZT.3 – nawierzchnie – załącznik nr 4.1d do siwz,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk, dz. nr  365/5, obręb ew. 60  - załącznik nr 4.2 do siwz,
Przedmiar zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 33, dz. nr 365/5, obręb ew. 60, 80-537 Gdańsk – załącznik nr 4.3 do siwz.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie  spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie, drogowe.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
Wspólny słownik zamówień (CPV):
     Główny kod: 45000000-7

     Dodatkowe kody:  45111000-8, 45112710-5, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 45342000-6, 77310000-6, 77314100-5.

             

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy    Pzp: Nie
 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
75 dni

   Informacje dodatkowe:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Maksymalnie 75 dni od dnia przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi, w zależności od warunków pogodowych umożliwiających realizację robót budowlanych, jednak nie wcześniej niż 15.03.2019 r

 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na naprawie lub wykonaniu nawierzchni chodników, placów, podwórek o wartości, co najmniej 35 000,00 zł brutto każda.
skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE

 

Informacje dodatkowe:

Ad. a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

Ad. b)

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Ad. a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  Nie dotyczy
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:  Nie dotyczy
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP :  Nie dotyczy
 

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X
Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.

     Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

     Minimalny okres gwarancji winien wynosić 12 miesięcy.

     Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia przekazania placu budowy.

        Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 75 dni jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w złożonej ofercie doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 

PROCEDURA
 

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

w przypadku składania oferty na zadanie  1 -  1 000,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  2 -     800,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  3  - 1 800,00 zł.

W przypadku składania oferty na kilka zadań oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 
XIII.                XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
 
 
- cena                                                                                       waga  0,60

- termin wykonania zamówienia                                   waga  0,15

- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane    waga  0,15

- doświadczenie kierownika budowy                            waga  0,10
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)    zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)     łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)     dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,

- konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.

g)     w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

h)    zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nowa osoba będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie,

i)      zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

- proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)      realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

- w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została                     wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)    zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)    nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 

 
 
XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
21.12.2018 r godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 19.01.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM  - Cena- waga 60% (0,60)
     Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%

KRYTERIUM -  termin wykonania zamówienia - waga 15% (0,15).
50 i mniej dni od dnia wprowadzenia na budowę                    - 15 pkt
od 51 do 56 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę  - 10 pkt 
od 57 do 62 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę  -   6 pkt 
od 63 do 68 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę  -   3 pkt
od 69 do 74 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę  -   1 pkt   
75 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę                 -   0 pkt
KRYTERIUM -  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane-waga 15% (0,15).
powyżej 24 miesięcy               - 15 pkt
powyżej 20 do 24 miesięcy      -  9 pkt 
powyżej 16 do 20 miesięcy      -  4 pkt 
powyżej 12 do 16 miesięcy      -  1 pkt 
12 miesięcy                                 -  0 pkt
KRYTERIUM  - Doświadczenie kierownika budowy (w latach) waga 10% (0,10).
do 5 lat                         -  0 pkt
powyżej 5 do 10 lat     -  1 pkt 
powyżej 10 do 15 lat   -  3 pkt 
powyżej 15 do 20 lat   -  6 pkt
powyżej 20 lat            - 10 pkt

Punkty z w/w kryteriów oddzielnie zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 21.12.2018 r. godzina 10:45

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr 1
Nazwa: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Wolności 18 w Gdańsku.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku; działka nr 79, obręb 60,

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody:  45111000-8, 45112710-5, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 45342000-6, 77310000-6, 77314100-5.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

75 dni

 

Kryteria oceny ofert:

cena                                                                                       waga  0,60
termin wykonania zamówienia                                   waga  0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane    waga  0,15
doświadczenie kierownika budowy                            waga  0,10
Część nr 2

Nazwa: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Władysława IV 11A w Gdańsku.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Władysława IV 11A w Gdańsku; działka nr 197, obręb 61.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody:  45111000-8, 45112710-5, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 45342000-6, 77310000-6, 77314100-5.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

75 dni

 

Kryteria oceny ofert:

cena                                                                                       waga  0,60
termin wykonania zamówienia                                   waga  0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane    waga  0,15
doświadczenie kierownika budowy                            waga  0,10

 

 

Część nr 3
Nazwa: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Wyzwolenia 32 w Gdańsku; działki nr 365/5, 354/7 oraz 355/2, obręb 60 oraz  wnętrza podwórzowego przy ul. Wyzwolenia 33 w Gdańsku; działka nr 365/5, obręb 60

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody:  45111000-8, 45112710-5, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 77310000-6, 77314100-5.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

75 dni

 

Kryteria oceny ofert:

cena                                                                                       waga  0,60
termin wykonania zamówienia                                   waga  0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane    waga  0,15
doświadczenie kierownika budowy                            waga  0,10

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 693,11 KB 2018-12-06 15:16 pobierz
2 wzór umowy .pdf 408,7 KB 2018-12-06 15:16 pobierz
3 oswiadczenie wykluczenie zał. 5.pdf 265,92 KB 2018-12-06 15:16 pobierz
4 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 6.pdf 253,33 KB 2018-12-06 15:16 pobierz
5 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 7.pdf 175,05 KB 2018-12-06 15:15 pobierz
6 załącznik 1.1 - projekt Wolności 18.pdf 11,44 MB 2018-12-06 15:15 pobierz
7 załącznik 1.1a - RYS.1 Wolności 18.pdf 383,09 KB 2018-12-06 15:15 pobierz
8 załącznik 1.1b - RYS.3 Wolności 18.pdf 290,85 KB 2018-12-06 15:14 pobierz
9 załącznik 1.1c - RYS.4 Wolności 18.pdf 234,12 KB 2018-12-06 15:14 pobierz
10 załącznik 1.1d - RYS.5 Wolności 18.pdf 539,43 KB 2018-12-06 15:14 pobierz
11 załącznik 1.2 - specyfikacja techniczna Wolności 18.pdf 2,48 MB 2018-12-06 15:13 pobierz
12 załącznik 1.3 - przedmiar Wolności 18.pdf 66,71 KB 2018-12-06 15:13 pobierz
13 załącznik 2.1 - projekt Władysława IV 11A.pdf 407,6 KB 2018-12-06 15:13 pobierz
14 załącznik 2.1a - RYS. PB.A1 Władysława IV 11A.jpg 387,93 KB 2018-12-06 15:13 pobierz
15 załącznik 2.1b -RYS. ZT.1 Władysława IV 11A.pdf 148,25 KB 2018-12-06 15:12 pobierz
16 załącznik 2.1c - RYS. ZT.2 Władysława IV 11A.pdf 2,05 MB 2018-12-06 15:12 pobierz
17 załącznik 2.1d - RYS. ZT.3 Władysława IV 11A.pdf 60,21 KB 2018-12-06 15:11 pobierz
18 załącznik 2.1e - RYS. ZT.4 Władysława IV 11A.pdf 297,14 KB 2018-12-06 15:11 pobierz
19 załącznik 2.2 - specyfikacja techniczna Władysława IV 11A.pdf 1,2 MB 2018-12-06 15:11 pobierz
20 załącznik 2.3 - przedmiar Władysława IV 11A.pdf 336,61 KB 2018-12-06 15:10 pobierz
21 załącznik 3.1 - projekt Wyzwolenia 32.pdf 4,14 MB 2018-12-06 15:10 pobierz
22 załącznik 3.1a - RYS ZT.A1 uzg. Wyzwolenia 32.pdf 1,22 MB 2018-12-06 15:09 pobierz
23 załącznik 3.1b - RYS ZT.A1 Wyzwolenia 32.pdf 327,52 KB 2018-12-06 15:09 pobierz
24 załącznik 3.1c - RYS. ZT.A2 Wyzwolenia 32.pdf 62,25 KB 2018-12-06 15:08 pobierz
25 załącznik 3.1d - RYS. ZT.A3 Wyzwolenia 32.pdf 178,01 KB 2018-12-06 15:08 pobierz
26 załącznik 3.2 - specyfikacja techniczna Wolności 32.pdf 1,08 MB 2018-12-06 15:08 pobierz
27 załącznik 3.3 - przedmiar Wyzwolenia 32.pdf 128,76 KB 2018-12-06 15:07 pobierz
28 załącznik 4.1 - projej Wyzwolenia 33.pdf 1,61 MB 2018-12-06 15:07 pobierz
29 załącznik 4.1a - RYS. ZT.1 uzg.. Wyzwolenia 33.pdf 1,44 MB 2018-12-06 15:07 pobierz
30 załącznik 4.1b - RYS. ZT.1 Wyzwolenia 33.pdf 647,61 KB 2018-12-06 15:06 pobierz
31 załącznik 4.1c - RYS. ZT.2 Wyzwolenia 33.pdf 425,69 KB 2018-12-06 15:06 pobierz
32 załącznik 4.1d - RYS. ZT.3 załącznik 4.1b - RYS. ZT.1 Wyzwolenia 33.pdf 292,34 KB 2018-12-06 15:05 pobierz
33 załącznik 4.2 - specyfikacja techniczna Wyzwolenia 33.pdf 1,82 MB 2018-12-06 15:05 pobierz
34 załącznik 4.3 - przedmiar Wyzwolenia 33.pdf 190,56 KB 2018-12-06 15:05 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-12-06
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-12-06 15:04
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-21 13:39