BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Data dodania
1 SIWZ
609,34 KB
2019-07-30 14:24 pobierz
2 Wzór umowy
279,66 KB
2019-07-30 14:00 pobierz
3 zał. 1. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 80-105 Gdańsk
13,47 MB
2019-07-29 09:12 pobierz
4 zał. 1A. Rysunek nr PR-01 – projekt zagospodarowania terenu
1,31 MB
2019-07-29 09:11 pobierz
5 zał. 1B. Rysunek nr PR-02 – projekt zagospodarowania terenu
1,06 MB
2019-07-29 09:10 pobierz
6 zał. 1C. Rysunek nr PR-03 – projekt zagospodarowania terenu -detale
274,98 KB
2019-07-29 09:10 pobierz
7 zał. 1D. Rysunek nr PR-04 –plan nasadzeń zieleni
1,01 MB
2019-07-29 09:09 pobierz
8 zał. 1E. Rysunek nr PR-05 – wiata śmietnikowa rzut
544,64 KB
2019-07-29 09:08 pobierz
9 zał. 1F. Rysunek nr PR-06 – wiata śmietnikowa elewacje
584,64 KB
2019-07-29 09:08 pobierz
10 zał. 1G. Rysunek nr PR-07 – wiata śmietnikowa fundamenty
782,27 KB
2019-07-29 09:07 pobierz
11 zał. 1H. Rysunek nr PR-08 – wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa widoki
693 KB
2019-07-29 09:06 pobierz
12 zał. 1I. Rysunek nr PR-09 – wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa detale
753,26 KB
2019-07-29 09:05 pobierz
13 zał. 1.1. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12
980,57 KB
2019-07-29 09:04 pobierz
14 zał. 1.2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12
1,89 MB
2019-07-29 09:04 pobierz
15 zał. 1.3. Przedmiar robót – Etap I-rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12
240,59 KB
2019-07-29 09:03 pobierz
16 zał. 2. Projekt zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza przy ul. Kartuska 44-46 w Gdańsku
3,04 MB
2019-07-29 09:02 pobierz
17 zał. 2A. Rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu
1,08 MB
2019-07-29 09:01 pobierz
18 zał. 2B. Rysunek nr 2 – wita śmietnikowa
270,07 KB
2019-07-29 09:00 pobierz
19 zał. 2C. Rysunek nr 3 – posadowienie wiaty śmietnikowej
300,58 KB
2019-07-29 09:00 pobierz
20 zał. 2D. Rysunek nr 4 – przekroje przez nawierzchnie
293,23 KB
2019-07-29 08:59 pobierz
21 zał. 2E. Rysunek nr 5 – ogród deszczowy
563,17 KB
2019-07-29 08:58 pobierz
22 zał. 2F. Rysunek nr 6 – ławka parkowa
4,2 MB
2019-07-29 08:57 pobierz
23 zał. 2.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza przy ul. Kartuska 44-46 w Gdańsku
1,23 MB
2019-07-29 08:57 pobierz
24 zał. 2.2. Przedmiar robót – program wspólne podwórko 2019. Remont wnętrza podwórzowego ul. Kartuska 44-46, Gdańsk
678,47 KB
2019-07-29 08:56 pobierz
25 zał. 3. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D 80-840 Gdańsk
2,09 MB
2019-07-29 09:15 pobierz
26 zał. 3A. Rysunek nr PW.1 – zagospodarowanie terenu
1,02 MB
2019-07-29 08:55 pobierz
27 zał. 3B. Rysunek nr PW.4 – wyposażenie terenu, nawierzchnie
840,45 KB
2019-07-29 08:53 pobierz
28 zał. 3C. Rysunek nr PW.5 – detale nawierzchni
149,06 KB
2019-07-29 08:52 pobierz
29 zał. 3.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; Roboty budowlane- ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D, 80-840 Gdańsk
13,3 MB
2019-07-29 08:51 pobierz
30 zał. 3.2. Przedmiar - zagospodarowanie terenu ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D
117,2 KB
2019-07-29 08:50 pobierz
31 zał. nr 4- oświadczenie wykluczenia
353,46 KB
2019-07-30 14:03 pobierz
32 zał. nr 5 oświadczenie warunki udzialu
254,29 KB
2019-07-30 14:03 pobierz
33 zał. nr 6 oswiadczenie grupa kapitałowa
174,38 KB
2019-07-30 14:03 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-07-30
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-07-30 14:51
Ostatnia aktualizacja:
2019-08-14 12:50