BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Spis telefonów w budynkach Gdańskich Nieruchomości

Dział Utrzymania Technicznego i Remontów

ul. Floriańska 2,
Gdańsk - Nowy Port

58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
TR
Kierownik
Cezary Smuga
693 957 548
TR
Starszy inspektor nadzoru
Paweł Zagozda
pok. 2
TR
Referent ds. magazynowych
Sławomir Hetman
TR
Specjalista ds. kart obsługi klienta
Dariusz Tyszko
pok. 3
TR
Zastępca kierownika
Joanna Jażdzewska
TR
Pomoc administracyjna
Zbigniew Miaskowski