BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Spis telefonów w budynkach Gdańskich Nieruchomości

Zarząd

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz

58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 2
NZ
Kierownik
Leszek Wróblewski
58 340 76 46,
pok. 3
ND
Inspektor ds. informacji i komunikacji
Marzena Dybowska
58 524 10 80, 58 524 10 82,
ND
Inspektor ds. informacji i komunikacji
Izabela Morawska
58 524 10 80, 58 524 10 82,
ND
Kierownik
Aleksandra Strug
58 524 10 82, 58 524 10 80,
pok. 4
NZ
Inspektor ds. zamówień
Monika Kąkol
58 320 02 20, 58 302 32 82, 58 320 10 32, 58 320 12 95,
NZ
Starszy inspektor ds. zamówień publicznych
Daria Paprocka-Fabisiak
58 320 12 95, 58 302 32 82, 58 320 02 20, 58 320 10 32,
NZ
Inspektor ds. zamówień
Joanna Rybicka
58 320 10 32, 58 302 32 82, 58 320 02 20, 58 320 12 95,
NZ
Specjalista ds. zamówień publicznych
Marek Skuhra
58 302 32 82, 58 320 02 20, 58 320 10 32, 58 320 12 95,
NZ
Inspektor ds. zamówień
Magdalena Wojciechowska
58 320 02 20, 58 302 32 82, 58 320 10 32, 58 320 12 95,
pok. 5
EF
Specjalista ds. kaucji mieszkaniowych
Danuta Zakrzewska
58 524 10 35, 58 524 10 44,
pok. 6
NM
Radca prawny
Paweł Ławiński
58 522 07 71, 58 524 10 21,
NM
Radca prawny - koordynator
Ryszard Skarbek
58 524 10 21, 58 522 07 71,
pok. 8 Kancelaria
NO
Starszy referent ds. kancelarii
Katarzyna Sypytkowska
58 524 10 17, 58 341 10 26,
pok. 9
NO
Specjalista ds. kancelarii
Maria Głombiowska
58 524 10 60, 58 524 10 24,
NO
Inspektor ds. kancelarii
Teresa Jeszka
58 524 10 24, 58 524 10 60,
pok. 11
NK
Starszy specjalista ds. BHP i ppoż.
Marzena Nieradka
58 524 10 34,
pok. 12
NO
Kierownik
Magdalena Dyba-Chenenaoui
58 524 10 13, 58 524 10 33,
NO
Pomoc administracyjna
Karolina Pilarska
58 524 10 13, 58 524 10 33,
pok. 103 B
DT
Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Justyna Kleina-Daszkiewicz
pok. 103 Biuro Dyrekcji
NG
Inspektor ds. organizacyjnych
Beata Chyła
58 341 76 83, 58 524 10 16, 58 341 79 32, 58 524 10 85,
NG
Kierownik
Magdalena Juncewicz
58 341 76 83, 58 524 10 16, 58 341 79 32, 58 524 10 85,
NG
Pomoc administracyjna
Weronika Półjanowska
58 341 76 83, 58 524 10 16, 58 341 79 32, 58 524 10 85,
pok. 103 C
DU
Zastępca Dyrektora ds. gospodarki zasobami
Waldemar Rydlewski
pok. 103 D
DN
Dyrektor
Przemysław Piotr Guzow
pok. 108
TF
Kierownik
Agnieszka Kukiełczak
58 524 10 88,
TF
Inspektor ds. projektów europejskich
Malwina Mańkowska
58 524 10 88,
pok. 110
TU
Zastępca kierownika
Beata Majsterek
58 524 10 14, 58 524 10 07, 58 340 60 56,
TU
Specjalista ds. administracyjnych
Anna Ogińska
58 524 10 07, 58 524 10 14, 58 340 60 56,
TU
Pomoc administracyjna
Sylwia Sela
58 524 10 07, 58 524 10 14, 58 340 60 56,
pok. 111
NK
Specjalista ds. zatrudnienia i kadr
Teresa Breska
58 524 10 93, 58 524 11 85, 58 524 10 71,
NK
Specjalista ds. zatrudnienia i kadr
Anna Juncewicz
58 524 11 85, 58 524 10 93, 58 524 10 71,
NK
Starszy referent ds. zatrudnienia i kadr
Sylwia Mąka
58 524 10 93, 58 524 11 85, 58 524 10 71,
pok. 112
NK
Pomoc administracyjna
Danuta Kocman
58 524 10 15,
NK
Inspektor ds. płac
Dominika Krzak
58 524 10 15,
NK
Specjalista ds. płac
Małgorzata Milczarek
58 524 10 15,
pok. 113
NK
Kierownik
Henryka Ziółkowska
58 524 10 09,
pok. 201
EF
Inspektor ds. finansowych
Joanna Chachulska
58 524 10 40, 58 524 59 60,
EF
Inspektor ds. finansowych
Albina Knop
58 524 10 40, 58 524 59 60,
pok. 202
EF
Specjalista ds. księgowości materiałowej
Joanna Kropacz
58 524 10 31, 58 344 60 73,
EF
Specjalista ds. księgowości materiałowej
Emilia Podgórska
58 524 10 31, 58 344 60 73,
pok. 203
EF
Starszy specjalista ds. planowania i analiz
Katarzyna Domiszewska
58 524 10 54, 58 524 10 59,
EF
Inspektor ds. sprawozdawczości i analiz
Magdalena Wencel
58 524 10 54, 58 524 10 59,
pok. 205
EF
Inspektor ds. finansowych
Beata Matuszewska
58 524 10 10, 58 524 10 05, 58 524 10 39, 58 524 10 92,
EF
Specjalista ds. księgowości
Joanna Świąder
58 524 10 39, 58 524 10 05, 58 524 10 10, 58 524 10 92,
EF
Specjalista ds. finansowych
Justyna Wiśniewska
58 524 10 92, 58 524 10 05, 58 524 10 10, 58 524 10 39,
pok. 207
EF
Główny specjalista ds. ubezpieczeń
Iwona Budnik
58 345 08 88,
pok. 208
EK
Główny Księgowy
Alicja Gulczyńska
, 58 524 10 27, 58 524 10 26,
pok. 209
EF
Kierownik
Magdalena Korendo
58 524 10 56,
pok. 209 A
EF
Starszy specjalista ds. finansowo-ekonomicznych
Gabriela Sak
58 524 59 44,
pok. 210
EF
Specjalista ds. finansowych
Marzena Andruchów
58 524 10 06, 58 524 10 19, 58 524 10 32,
EF
Specjalista ds. finansowych
Dorota Kukiełka
58 524 10 19, 58 524 10 06, 58 524 10 32,
EF
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Anna Skowrońska
58 524 10 32, 58 524 10 06, 58 524 10 19,
EF
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Marlena Wolińska
58 524 10 06, 58 524 10 19, 58 524 10 32,
pok. 212
EF
Specjalista ds. podatków
Katarzyna Mróz
58 524 10 65, 58 524 10 57,
EF
Specjalista ds. podatków
Danuta Piekarczyk
58 524 10 57, 58 524 10 65,
pok. 301
ER
Starszy specjalista ds. kosztów
Barbara Kwapińska
58 524 10 29, 58 524 10 68,
ER
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Majewska
58 524 10 68, 58 524 10 29,
pok. 302
ER
Inspektor ds. finansowo-księgowych
Grażyna Bogacka
58 524 10 51,
ER
Starszy inspektor ds. rozliczeń
Halina Rogóż
58 524 10 51,
pok. 303
ER
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Wiesława Gardzisz
58 524 10 08,
ER
Specjalista ds. rozliczeń
Małgorzata Giecewicz
58 524 10 08,
pok. 304
ER
Specjalista ds. rozliczeń
Barbara Biesik
58 524 10 49,
ER
Specjalista ds. finansowych
Barbara Pawłowska
58 524 10 49,
pok. 305
ER
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Iwona Grobelska
58 524 10 81,
ER
Specjalista ds. księgowości
Mirosława Krzyżańska
58 524 10 81,
pok. 306
ER
Pomoc administracyjna
Edyta Gajcy-Lewandowska
58 524 10 74, 58 524 10 04, 58 524 10 22, 58 524 10 62,
ER
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Karolina Klawon
58 524 10 04, 58 524 10 22, 58 524 10 62, 58 524 10 74,
ER
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Richert
58 524 10 62, 58 524 10 04, 58 524 10 22, 58 524 10 74,
ER
Pomoc administracyjna
Karolina Satowska
58 524 10 22, 58 524 10 04, 58 524 10 62, 58 524 10 74,
pok. 307
ER
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Iwona Oleksa
58 524 10 52,
ER
Specjalista ds. księgowo-finansowych
Adela Rychert
58 524 10 52,
pok. 308
ER
Kierownik
Beata Przybylska
58 524 10 46,
pok. 310
EF
Specjalista ds. finansowych
Leszek Gottmann
58 524 10 28,
pok. 311
NI
Starszy specjalista ds. informatyki
Iwona Ćwik
58 524 10 42,
pok. 312
NJ
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przemysław Jatkiewicz
58 524 10 12, 58 524 10 20,
NI
Kierownik
Krzysztof Michałowski
58 524 10 20, 58 524 10 12,
pok. 313
NI
Specjalista ds. informatyki
Bogdan Brożek
58 524 10 11,
pok. 314
NI
Starszy specjalista ds. informatyki
Ryszard Cierocki
58 524 10 30,
NI
Starszy specjalista ds. informatyki
Krzysztof Lewoszewski
58 524 10 30,
pok. 315
NN
Kierownik
Honorata Kowalczyk
58 552 12 47,
NN
Starszy specjalista ds. kontroli
Justyna Zasowska
58 552 12 47,
pok. 316
NN
Specjalista ds. kontroli
Katarzyna Dorejko
58 520 90 73, 58 524 10 73,
NN
Starszy specjalista ds. kontroli
Małgorzata Nowakowska
58 520 90 73, 58 524 10 73,
pok. 317
EF
Specjalista ds. rozliczeń
Jolanta Nowocień
58 340 60 85, 58 524 59 58,
EF
Specjalista ds. rozliczeń
Brygida Orlanczyk
58 524 59 58, 58 340 60 85,