BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Kosztów

Nazwa: Dział Kosztów
Symbol: ER
Kierownik: Beata Przybylska
E-mail: er@nieruchomoscigda.pl