BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Utrzymania Technicznego i Remontów

Nazwa: Dział Utrzymania Technicznego i Remontów
Symbol: TR
Kierownik: p.o. Cezary Smuga
E-mail: