BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Utrzymania Technicznego i Remontów

Nazwa: Dział Utrzymania Technicznego i Remontów
Symbol: TR
Kierownik: Barbara Konopka
E-mail: tr@nieruchomoscigda.pl