BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Plany finansowe

Zarządzenia dyrektora Gdańskich Nieruchomości zatwierdzające Plan finansowy oraz zmiany w Planie.

Nr / data
Opis