BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Podstawy prawne działania Gdańskich Nieruchomości

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U.
  Nr 142, poz. 1591, zm.; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984;
  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203);

  pobierz

 2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm.: z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 74, poz. 676);

  pobierz

 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333);

  pobierz

 4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676);

  pobierz

 5. Uchwały Nr LIII/1547/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r.

  zmieniającej Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.

  Uchwała + Statut Gdańskich Nieruchomości

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
3
Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Wojciech Borkowski (Starszy specjalista ds. serwisów internetowych)
Data wytworzenia:
2018-06-11
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP:
2018-06-11 10:21
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
3 Modyfikacja 2018-06-11 Wojciech Borkowski
GZNK
2018-06-11 10:21 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2018-05-09 Wojciech Borkowski
GZNK
2018-05-09 11:58 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2013-10-21 Wojciech Borkowski
GZNK
2013-10-21 13:35 Wojciech Borkowski