BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Archiwum wiadomości

OFERTA PRACY

Publikacja: 2006-04-13 07:50 | Archiwum: Oferty pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamiany mieszkań
w Dziale Komunalnych Nieruchomości Lokalowych

zobacz więcej

OFERTA PRACY

Publikacja: 2006-03-20 14:37 | Archiwum: Oferty pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74

Ogłasza nabór na stanowisko St. referenta ds. windykacji w Dziale Windykacji

zobacz więcej

OFERTA PRACY

Publikacja: 2006-03-13 20:50 | Archiwum: Oferty pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji technicznej
w Dziale Przygotowania Modernizacji i Remontów

zobacz więcej

Lista kandydatów

Publikacja: 2006-02-23 13:28 | Archiwum: Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego

zobacz więcej

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-02-09 21:59 | Archiwum: Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy
informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Referenta ds. wspólnot zostały wybrane n/w osoby,

zobacz więcej

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-02-09 21:52 | Archiwum: Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko St. referenta ds. płac

zobacz więcej

Komunikat

Publikacja: 2006-02-01 11:47 | Archiwum: Archiwum wiadomości

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zwraca się z prośbą do najemców lokali i budynków o informowanie naszych służb o zagrożeniach zdrowia, życia i mienia wynikających z okresu zimowego tj. zalegania śniegu, lodu i zwisających sopli jak również zagrożeń pożarowych i gazowych.

zobacz więcej

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-01-19 14:13 | Archiwum: Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko Referenta ds. wspólnot

zobacz więcej

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-01-04 08:17 | Archiwum: Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnych została wybrana:

zobacz więcej

PRACA

Publikacja: 2006-01-04 08:11 | Archiwum: Oferty pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74

Ogłasza nabór na stanowisko St. referenta ds. płac w Dziale Kadr Płac i Szkolenia

zobacz więcej