BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

"Gdańskie Otwarte Pracownie" - konkurs na najem lokali użytkowych do : 05.03.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”

Pisemne oferty na najem wyżej wymienionych lokali należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w Dziale Nieruchomości Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)


do dnia 05 marca 2019 roku do godziny 15:00


w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM W PROGRAMIE „GDAŃSKIE OTWARTE PRACOWNIE” PRZY ULICY …………………………………………………….. POZ. WYKAZU …………. ” (adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie)

Załączniki:
PMG 171/19 - Zarządzenie 2019-02-08
pdf | 135,8 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2019-02-08
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-02-11 09:46
PMG 171/19 - Załącznik nr 1 2019-02-08
pdf | 169,1 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2019-02-08
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-02-11 09:46
Wykaz lokali w konkursie 2019-02-11
pdf | 283,84 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Weronika Lamparska (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2019-02-11
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-02-11 10:13
Wzór oferty i oświadczeń 2019-02-11
pdf | 617,53 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Weronika Lamparska (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2019-02-11
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-02-12 08:55

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 2
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Weronika Lamparska (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2019-02-12
Opublikował w BIP: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP: 2019-02-12 08:55
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
2 Modyfikacja 2019-02-12 Weronika Lamparska
Gdańskie Nieruchomości
2019-02-12 08:55 Iwona Ćwik
1 Publikacja 2019-02-11 Weronika Lamparska
Gdańskie Nieruchomości
2019-02-11 10:13 Iwona Ćwik

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij