BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

Konkurs na najem lokali użytkowych do : 25.02.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Pisemne oferty na najem wymienionych lokali należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskich Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 25 lutego 2019 roku, do godziny 15:00

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA RZECZ PODMIOTÓW ROZPOCZYNAJACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA LOKAL PRZY ULICY ……………… ”  (adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

Załączniki:
PMG 114/19 - Zarządzenie 2019-01-29
pdf | 142,04 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2019-01-29
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-01-30 14:33
PMG 114/19 - Załącznik nr 1 2019-01-29
pdf | 165,27 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2019-01-29
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-01-30 14:33
Wykaz lokali w konkursie 2019-01-30
pdf | 180,71 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Jolanta Dobrenko (Specjalista ds nieruchomości)
Data wytworzenia: 2019-01-30
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-01-30 14:55
Wzór oferty i oświadczeń 2019-01-30
pdf | 170,67 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Jolanta Dobrenko (Specjalista ds nieruchomości)
Data wytworzenia: 2019-01-30
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2019-01-30 14:55

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Jolanta Dobrenko (Specjalista ds nieruchomości)
Data wytworzenia: 2019-01-30
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP: 2019-01-30 14:55

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij