BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

Konkurs na najem miejsc postojowych w halach garażowych - do 28.12.2018 r.

wiadomość archiwalna

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie miejsc postojowych w halach garażowych w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wyżej wymienionych miejsc postojowych w hali garażowej należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskich Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 28 grudnia 2018 roku do godziny 15:00

w zaklejonej kopercie ( w jednej kopercie jedna oferta ) opatrzonej napisem:


„OFERTA NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO W HALI GARAŻOWEJ W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT PRZY ULICY ………………………………” (adres miejsca postojowego oraz nr pozycji na wykazie)

 

 

Załączniki:
PMG 1971/18 - Zarządzenie 2018-12-05
pdf | 98,41 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2018-12-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2018-12-06 13:01
PMG 1971/18 - Załącznik nr 1 2018-12-05
pdf | 441,42 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2018-12-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2018-12-06 13:01
Wykaz miejsc postojowych 2018-12-06
pdf | 452,44 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomści
Wytworzył: Małgorzata Galias (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2018-12-06
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2018-12-06 13:29

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Małgorzata Galias (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2018-12-06
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP: 2018-12-06 13:29