BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

Konkurs na najem miejsc postojowych w halach garażowych - do 28.12.2018 r.

wiadomość archiwalna

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie miejsc postojowych w halach garażowych w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wyżej wymienionych miejsc postojowych w hali garażowej należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskich Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 28 grudnia 2018 roku do godziny 15:00

w zaklejonej kopercie ( w jednej kopercie jedna oferta ) opatrzonej napisem:


„OFERTA NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO W HALI GARAŻOWEJ W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT PRZY ULICY ………………………………” (adres miejsca postojowego oraz nr pozycji na wykazie)

 

 

Załączniki:
PMG 1971/18 - Zarządzenie 2018-12-05
pdf | 98,41 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2018-12-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2018-12-06 13:01
PMG 1971/18 - Załącznik nr 1 2018-12-05
pdf | 441,42 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2018-12-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2018-12-06 13:01
Wykaz miejsc postojowych 2018-12-06
pdf | 452,44 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomści
Wytworzył: Małgorzata Galias (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2018-12-06
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2018-12-06 13:29

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Małgorzata Galias (Starszy referent ds. nieruchomości)
Data wytworzenia: 2018-12-06
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP: 2018-12-06 13:29

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij