BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

Przetarg: sprzedaż samochodu

Dyrektor Gdańskich Nieruchomości
80-854 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego:

RENAULT KANGOO, TYP KC, WERSJA KCEDEF; 5 - osobowy

GD 3963L

pojemność silnika: 1149 cm3/ 55 KW

rok produkcji: 2007

przebieg: 158823 km

cena wywoławcza: 6.000,00 PLN brutto

rodzaj pojazdu: samochód osobowy

stan pojazd – uszkodzony

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg RENAULT KANGOO” w kancelarii Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku pok. 8 do dnia 05.12.2018 r. (oferta musi zawierać informację o akceptacji wzoru umowy).
Samochód wystawiony do przetargu będzie udostępniony do obejrzenia w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku – termin obejrzenia do ustalenia  telefonicznie w godz. 10.00-14.00  pod nr  tel. 58 524-10-14.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu. Wadium można wpłacać na konto Gdańskich Nieruchomości 78 2410 1268 1111 010 3862 2060 do dnia 05.12.2018 r do godziny 10:00 z dopiskiem „wadium na licytację samochodu osobowego marki RENAULT KANGOO.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od daty przetargu. Wadium złożone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie trzech dni roboczych od daty przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:
Wzór umowy 2018-11-30
docx | 13,65 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Aleksandra Strug
Data wytworzenia: 2018-11-30
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Marzena Dybowska (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji w BIP GN: 2018-11-30 10:44

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 4
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Beata Majsterek (Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji)
Data wytworzenia: 2018-11-30
Opublikował w BIP: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP: 2018-12-03 09:26
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
4 Modyfikacja 2018-11-30 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2018-12-03 09:26 Iwona Ćwik
3 Modyfikacja 2018-11-30 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2018-11-30 10:48 Marzena Dybowska
2 Modyfikacja 2018-11-30 Aleksandra Strug
Gdańskie Nieruchomości
2018-11-30 10:46 Marzena Dybowska
1 Publikacja 2018-11-30 Aleksandra Strug
Gdańskie Nieruchomości
2018-11-30 10:44 Marzena Dybowska

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij