BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 80 696,78 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
2 wzór umowy 80 269,08 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
3 zał. 1 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego,roboty budowlane; Gdańsk ul. Stryjewskiego 33Cm3 33,62 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
4 zał. 2 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego,roboty sanitarne; Gdańsk ul. Stryjewskiego 33Cm3 44,32 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
5 zał. 3 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego,roboty elektryczne;Gdańsk ul. Stryjewskiego33Cm3 30,17 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
6 zał. 4 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty budowlane; Gdańsk ul. Zimna 1A m 31 30,08 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
7 zał. 5 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne; Gdańsk ul. Zimna 1A m 31– 37,22 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
8 zał. 6 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty elektryczne; Gdańsk ul. Zimna 1A m 31 30,63 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego. Gdańsk ul. Wita Stwosza 5 m 2. Branża ogólno 123,02 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar–remont lokalu mieszkalnego. Gdańsk ul. Wita Stwosza 5 m 2, Branża sanit. 138,31 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
11 zał. 9 Przedmiar–remont lokalu mieszkalnego,roboty elektryczne, Gdańsk ul. Wita Stwosza 5m2B 121,19 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
12 zał. 10 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 823,9 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
13 zał. 11 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna 350,19 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
14 zał. 12 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instal. wod 372,71 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
15 zał. 13 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucz. 254,92 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
16 zał. 14 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty instalacyjne gazowe 316,45 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
17 zał. 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego 366,57 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
18 zał. 16 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 367,58 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
19 zał. 17 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 266,47 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
20 zał. 18 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 283,41 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
21 zał. 19 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 172,73 KB 2019-11-18 14:49 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-11-18
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-11-18 14:56
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-03 17:05