BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Nieruchomości Skarbu Państwa administrowane przez Gdańskie Nieruchomości

Zgodnie z Umową o nieodpłatnym korzystaniu z nieruchomości, zawartej 31 grudnia 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta, Skarb Państwa zezwolił Gminie Miasta Gdańska na powierzenie zadań wynikających z niniejszej umowy Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Z.B. w Gdańsku (obecnie Gdańskie Nieruchomości SZB) oraz działania w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. 

Załączniki
Tytuł Data wytworzenia Typ / rozmiar
Nieruchomości SP - stan na dzień 31.12.2018 r. 2019-02-01
pdf | 78,05 KB pobierz
Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 21
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Magdalena Wolak
Data wytworzenia: 2019-02-01
Opublikował w BIP GN: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP GN: 2019-02-01 14:51
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Podmiot
wytwarzający
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
21 Modyfikacja 2019-02-01 Gdańskie Nieruchomości Magdalena Wolak
Pomoc administracyjna
2019-02-01 14:51 Iwona Ćwik
20 Modyfikacja 2018-08-20 Gdańskie Nieruchomości Bożena Mazur
Specjalista ds. eksploatacji zasobu
2018-08-21 23:55 Wojciech Borkowski
19 Modyfikacja 2018-08-10 Gdańskie Nieruchomości Bożena Mazur
Inspektor ds eksploatacji
2018-08-10 13:19 Wojciech Borkowski
18 Modyfikacja 2018-03-28 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds eksploatacji
2018-03-28 13:02 Wojciech Borkowski
17 Modyfikacja 2016-11-30 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds eksploatacji
2016-12-01 10:31 Wojciech Borkowski
16 Modyfikacja 2016-08-23 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-08-24 08:34 Wojciech Borkowski
15 Modyfikacja 2016-07-19 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-07-19 13:24 Wojciech Borkowski
14 Modyfikacja 2016-04-20 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-04-22 09:02 Wojciech Borkowski
13 Modyfikacja 2016-02-04 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-02-04 14:43 Wojciech Borkowski
12 Modyfikacja 2015-12-08 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-12-08 14:40 Wojciech Borkowski
11 Modyfikacja 2015-10-14 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-10-15 08:29 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2015-07-06 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-07-06 14:47 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2015-05-13 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-05-13 13:40 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2015-01-21 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-01-21 10:50 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2014-11-18 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-11-18 18:25 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2014-10-15 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-10-15 11:25 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2014-04-24 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-04-25 10:01 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2014-03-25 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-03-25 10:01 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2014-03-10 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-03-13 07:42 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2014-02-18 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-02-18 07:32 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2014-02-10 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-02-10 09:03 Wojciech Borkowski

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 21
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Bożena Mazur (Specjalista ds. eksploatacji zasobu)
Data wytworzenia: 2018-08-20
Opublikował w BIP: Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP: 2019-02-01 14:51
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
21 Modyfikacja 2018-08-20 Bożena Mazur
Gdańskie Nieruchomości
2019-02-01 14:51 Iwona Ćwik
20 Modyfikacja 2018-08-20 Bożena Mazur
Gdańskie Nieruchomości
2018-08-21 23:55 Wojciech Borkowski
19 Modyfikacja 2018-08-10 Bożena Mazur
Gdańskie Nieruchomości
2018-08-10 13:19 Wojciech Borkowski
18 Modyfikacja 2018-03-28 Bożena Mazur
GZNK
2018-03-28 13:03 Wojciech Borkowski
17 Modyfikacja 2016-11-30 Bożena Mazur
GZNK
2016-12-01 10:31 Wojciech Borkowski
16 Modyfikacja 2016-08-23 Bożena Mazur
GZNK
2016-08-24 08:35 Wojciech Borkowski
15 Modyfikacja 2016-07-19 Bożena Mazur
GZNK
2016-07-19 13:25 Wojciech Borkowski
14 Modyfikacja 2016-04-20 Bożena Mazur
GZNK
2016-04-22 09:03 Wojciech Borkowski
13 Modyfikacja 2016-02-04 Bożena Mazur
GZNK
2016-02-04 14:45 Wojciech Borkowski
12 Modyfikacja 2015-12-08 Bożena Mazur
GZNK
2015-12-08 14:40 Wojciech Borkowski
11 Modyfikacja 2015-10-14 Bożena Mazur
GZNK
2015-10-15 08:32 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2015-07-06 Bożena Mazur
GZNK
2015-07-06 14:47 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2015-05-13 Bożena Mazur
GZNK
2015-05-13 13:40 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2015-01-21 Bożena Mazur
GZNK
2015-01-21 10:50 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2014-11-18 Bożena Mazur
GZNK
2014-11-18 18:25 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2014-10-15 Bożena Mazur
GZNK
2014-10-15 11:25 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2014-04-24 Bożena Mazur
GZNK
2014-04-25 10:01 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2014-03-25 Bożena Mazur
GZNK
2014-03-25 10:01 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2014-03-10 Bożena Mazur
GZNK
2014-03-13 07:42 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2014-02-18 Bożena Mazur
GZNK
2014-02-18 07:32 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2014-02-10 Bożena Mazur
GZNK
2014-02-10 09:03 Wojciech Borkowski

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij