BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

BIP GN

Zgodnie z Umową o nieodpłatnym korzystaniu z nieruchomości, zawartej 31 grudnia 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta, Skarb Państwa zezwolił Gminie Miasta Gdańska na powierzenie zadań wynikających z niniejszej umowy Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Z.B. w Gdańsku (obecnie Gdańskie Nieruchomości SZB) oraz działania w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. 

Załączniki
Tytuł Data wytworzenia Typ / rozmiar
Nieruchomości SP - stan na dzień 30.06.2019 r. 2019-04-17
pdf | 77,32 KB pobierz
Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 23
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Katarzyna Andrzejewska
Data wytworzenia: 2019-04-17
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP GN: 2019-07-11 13:44
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Podmiot
wytwarzający
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
23 Modyfikacja 2019-04-17 Gdańskie Nieruchomości Katarzyna Andrzejewska
Referent ds. eksploatacji zasobu
2019-07-11 13:44 Wojciech Borkowski
22 Modyfikacja 2019-04-18 Gdańskie Nieruchomości Magdalena Wolak
Inspektor ds. eksploatacji zasobu
2019-04-18 14:22 Wojciech Borkowski
21 Modyfikacja 2019-02-01 Gdańskie Nieruchomości Magdalena Wolak
Pomoc administracyjna
2019-02-01 14:51 Iwona Ćwik
20 Modyfikacja 2018-08-20 Gdańskie Nieruchomości Bożena Mazur
Specjalista ds. eksploatacji zasobu
2018-08-21 23:55 Wojciech Borkowski
19 Modyfikacja 2018-08-10 Gdańskie Nieruchomości Bożena Mazur
Inspektor ds eksploatacji
2018-08-10 13:19 Wojciech Borkowski
18 Modyfikacja 2018-03-28 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds eksploatacji
2018-03-28 13:02 Wojciech Borkowski
17 Modyfikacja 2016-11-30 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds eksploatacji
2016-12-01 10:31 Wojciech Borkowski
16 Modyfikacja 2016-08-23 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-08-24 08:34 Wojciech Borkowski
15 Modyfikacja 2016-07-19 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-07-19 13:24 Wojciech Borkowski
14 Modyfikacja 2016-04-20 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-04-22 09:02 Wojciech Borkowski
13 Modyfikacja 2016-02-04 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2016-02-04 14:43 Wojciech Borkowski
12 Modyfikacja 2015-12-08 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-12-08 14:40 Wojciech Borkowski
11 Modyfikacja 2015-10-14 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-10-15 08:29 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2015-07-06 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-07-06 14:47 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2015-05-13 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-05-13 13:40 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2015-01-21 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2015-01-21 10:50 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2014-11-18 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-11-18 18:25 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2014-10-15 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-10-15 11:25 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2014-04-24 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-04-25 10:01 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2014-03-25 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-03-25 10:01 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2014-03-10 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-03-13 07:42 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2014-02-18 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-02-18 07:32 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2014-02-10 GZNK Bożena Mazur
Inspektor ds Eksploatacji
2014-02-10 09:03 Wojciech Borkowski

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
23
Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Katarzyna Andrzejewska (Referent ds. eksploatacji zasobu)
Data wytworzenia:
2019-04-17
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2019-07-11 13:44
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
23 Modyfikacja 2019-04-17 Katarzyna Andrzejewska
Gdańskie Nieruchomości
2019-07-11 13:44 Wojciech Borkowski
22 Modyfikacja 2019-04-18 Magdalena Wolak
Gdańskie Nieruchomości
2019-04-18 14:22 Wojciech Borkowski
21 Modyfikacja 2018-08-20 Bożena Mazur
Gdańskie Nieruchomości
2019-02-01 14:51 Iwona Ćwik
20 Modyfikacja 2018-08-20 Bożena Mazur
Gdańskie Nieruchomości
2018-08-21 23:55 Wojciech Borkowski
19 Modyfikacja 2018-08-10 Bożena Mazur
Gdańskie Nieruchomości
2018-08-10 13:19 Wojciech Borkowski
18 Modyfikacja 2018-03-28 Bożena Mazur
GZNK
2018-03-28 13:03 Wojciech Borkowski
17 Modyfikacja 2016-11-30 Bożena Mazur
GZNK
2016-12-01 10:31 Wojciech Borkowski
16 Modyfikacja 2016-08-23 Bożena Mazur
GZNK
2016-08-24 08:35 Wojciech Borkowski
15 Modyfikacja 2016-07-19 Bożena Mazur
GZNK
2016-07-19 13:25 Wojciech Borkowski
14 Modyfikacja 2016-04-20 Bożena Mazur
GZNK
2016-04-22 09:03 Wojciech Borkowski
13 Modyfikacja 2016-02-04 Bożena Mazur
GZNK
2016-02-04 14:45 Wojciech Borkowski
12 Modyfikacja 2015-12-08 Bożena Mazur
GZNK
2015-12-08 14:40 Wojciech Borkowski
11 Modyfikacja 2015-10-14 Bożena Mazur
GZNK
2015-10-15 08:32 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2015-07-06 Bożena Mazur
GZNK
2015-07-06 14:47 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2015-05-13 Bożena Mazur
GZNK
2015-05-13 13:40 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2015-01-21 Bożena Mazur
GZNK
2015-01-21 10:50 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2014-11-18 Bożena Mazur
GZNK
2014-11-18 18:25 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2014-10-15 Bożena Mazur
GZNK
2014-10-15 11:25 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2014-04-24 Bożena Mazur
GZNK
2014-04-25 10:01 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2014-03-25 Bożena Mazur
GZNK
2014-03-25 10:01 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2014-03-10 Bożena Mazur
GZNK
2014-03-13 07:42 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2014-02-18 Bożena Mazur
GZNK
2014-02-18 07:32 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2014-02-10 Bożena Mazur
GZNK
2014-02-10 09:03 Wojciech Borkowski