BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2021 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 459 69 981 m2 2 540 117 995 m2 3 999 187 976 m2
UO 2 1 156 57 089 m2 2 791 140 984 m2 3 947 198 073 m2
UO 3 1 638 72 694 m2 2 813 113 714 m2 4 451 186 408 m2
UO 4 2 353 106 834 m2 1 074 48 125 m2 3 427 154 959 m2
razem: 6 606 306 598 m2 9 218 420 818 m2 15 824 727 416 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2021 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 250 60 352 m2 357 29 129 m2 607 89 481 m2
UO 2 261 68 673 m2 291 20 732 m2 552 89 405 m2
UO 3 181 66 903 m2 156 12 403 m2 337 79 306 m2
UO 4 102 22 751 m2 39 2 670 m2 141 25 421 m2
razem: 794 218 679 m2 843 64 934 m2 1 637 283 613 m2
: : : :
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2021 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 216 3 964 m2 33 535 m2 249 4 213 m2
UO 2 448 7 697 m2 21 359 m2 469 8 166 m2
UO 3 258 4 687 m2 6 117 m2 264 4 951 m2
UO 4 11 205 m2 0 0 m2 11 216 m2
razem: 933 16 553 m2 60 1 011 m2 993 17 546 m2