BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 821 37 383 m2 0 0 m2 1 188 47 249 m2 2 009 84 632 m2
BOM 2 1 101 52 976 m2 0 0 m2 1 685 78 251 m2 2 786 131 227 m2
BOM 4 2 146 97 183 m2 3 93 m2 813 35 517 m2 2 962 132 793 m2
BOM 7 1 125 56 011 m2 0 0 m2 2 650 136 096 m2 3 775 192 107 m2
BOM 8 1 091 51 596 m2 0 0 m2 1 917 89 523 m2 3 008 141 119 m2
BOM 9 849 35 231 m2 0 0 m2 1 447 58 856 m2 2 296 94 087 m2
razem: 7 133 330 380 m2 3 93 m2 9 700 445 492 m2 16 836 775 965 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 83 22 897 m2 0 0 m2 35 3 831 m2 118 26 728 m2
BOM 2 167 48 283 m2 0 0 m2 268 22 863 m2 435 71 146 m2
BOM 4 99 21 981 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 129 24 653 m2
BOM 7 259 64 547 m2 0 0 m2 279 20 100 m2 538 84 647 m2
BOM 8 101 25 008 m2 0 0 m2 151 11 065 m2 252 36 073 m2
BOM 9 91 36 277 m2 0 0 m2 81 4 880 m2 172 41 157 m2
razem: 800 218 993 m2 0 0 m2 844 65 411 m2 1 644 284 404 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 367 6 369 m2 0 0 m2 22 362 m2 389 6 731 m2
BOM 8 176 3 184 m2 0 0 m2 26 427 m2 202 3 611 m2
BOM 9 204 3 682 m2 0 0 m2 6 117 m2 210 3 799 m2
razem: 961 17 008 m2 0 0 m2 61 1 014 m2 1 022 18 022 m2

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij