BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym przejęte od Gdańskich Nieruchomości OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 827 37 676 m2 0 0 m2 1 206 48 046 m2 2 033 85 722 m2
BOM 2 1 102 53 095 m2 0 0 m2 1 704 79 135 m2 2 806 132 230 m2
BOM 4 2 149 97 409 m2 3 93 m2 818 35 739 m2 2 970 133 241 m2
BOM 7 1 141 57 202 m2 0 0 m2 2 683 137 507 m2 3 824 194 709 m2
BOM 8 1 184 55 194 m2 0 0 m2 1 937 90 377 m2 3 121 145 571 m2
BOM 9 866 35 891 m2 0 0 m2 1 455 59 312 m2 2 321 95 203 m2
razem: 7 269 336 467 m2 3 93 m2 9 803 450 116 m2 17 075 786 676 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 83 22 897 m2 0 0 m2 35 3 838 m2 118 26 735 m2
BOM 2 166 47 972 m2 0 0 m2 265 22 787 m2 431 70 759 m2
BOM 4 97 21 824 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 127 24 496 m2
BOM 7 260 64 574 m2 0 0 m2 278 20 044 m2 538 84 618 m2
BOM 8 118 34 147 m2 0 0 m2 150 11 249 m2 268 45 396 m2
BOM 9 93 36 366 m2 0 0 m2 80 4 790 m2 173 41 156 m2
razem: 817 227 780 m2 0 0 m2 838 65 380 m2 1 655 293 160 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Garaże w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 368 6 384 m2 0 0 m2 28 400 m2 396 6 784 m2
BOM 8 186 3 372 m2 0 0 m2 27 446 m2 213 3 818 m2
BOM 9 204 3 682 m2 0 0 m2 6 117 m2 210 3 799 m2
razem: 972 17 211 m2 0 0 m2 68 1 071 m2 1 040 18 282 m2

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij