BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 01.01.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 599 76 940 m2 2 390 112 122 m2 3 989 189 062 m2
UO 2 1 208 60 451 m2 3 076 154 140 m2 4 284 214 591 m2
UO 3 1 660 73 417 m2 2 873 116 814 m2 4 533 190 231 m2
UO 4 2 379 107 419 m2 1 091 49 195 m2 3 470 156 614 m2
razem: 6 846 318 227 m2 9 430 432 271 m2 16 276 750 498 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 01.01.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 249 60 163 m2 357 28 912 m2 606 89 075 m2
UO 2 262 68 734 m2 296 21 877 m2 558 90 611 m2
UO 3 178 63 640 m2 151 11 293 m2 329 74 933 m2
UO 4 107 26 298 m2 43 3 628 m2 150 29 926 m2
razem: 796 218 835 m2 847 65 710 m2 1 643 284 545 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 01.01.2020 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 218 3 995 m2 33 535 m2 251 4 530 m2
UO 2 450 7 724 m2 22 362 m2 472 8 086 m2
UO 3 259 4 641 m2 3 117 m2 262 4 758 m2
UO 4 17 332 m2 0 0 m2 17 332 m2
razem: 944 16 692 m2 58 1 014 m2 1 002 17 706 m2