BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2022 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 357 63 639 m2 2 487 115 839 m2 3 844 179 478 m2
UO 2 1 141 56 140 m2 2 745 138 044 m2 3 886 194 184 m2
UO 3 1 632 72 429 m2 2 732 110 269 m2 4 364 182 698 m2
UO 4 2 346 106 484 m2 1 060 47 435 m2 3 406 153 919 m2
razem: 6 476 298 692 m2 9 024 411 587 m2 15 500 710 279 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2022 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 247 65 749 m2 357 29 129 m2 604 94 878 m2
UO 2 259 68 473 m2 291 20 732 m2 550 89 205 m2
UO 3 176 63 627 m2 156 12 403 m2 332 76 030 m2
UO 4 100 21 136 m2 39 2 670 m2 139 23 806 m2
razem: 782 218 985 m2 843 64 934 m2 1 625 283 919 m2
: : : :
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2022 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 224 4 146 m2 33 535 m2 257 4 681 m2
UO 2 443 7 591 m2 22 380 m2 465 7 971 m2
UO 3 257 4 664 m2 6 117 m2 263 4 781 m2
UO 4 11 205 m2 0 0 m2 11 205 m2
razem: 935 16 606 m2 61 1 032 m2 996 17 638 m2