BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 525 73 530 m2 2 532 117 546 m2 4 057 191 076 m2
UO 2 1 171 58 464 m2 2 856 144 280 m2 4 027 202 744 m2
UO 3 1 642 72 873 m2 2 866 116 431 m2 4 508 189 304 m2
UO 4 2 383 107 638 m2 1 078 48 414 m2 3 461 156 052 m2
razem: 6 721 312 505 m2 9 332 426 671 m2 16 053 739 176 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 252 62 658 m2 357 29 129 m2 609 91 787 m2
UO 2 262 68 736 m2 290 20 682 m2 552 89 418 m2
UO 3 179 63 937 m2 156 12 403 m2 335 76 340 m2
UO 4 107 23 300 m2 39 2 676 m2 146 25 976 m2
razem: 800 218 631 m2 842 64 890 m2 1 642 283 521 m2
: : : :
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 219 4 011 m2 33 535 m2 252 4 546 m2
UO 2 450 7 724 m2 22 362 m2 472 8 086 m2
UO 3 258 4 627 m2 6 117 m2 264 4 744 m2
UO 4 16 314 m2 0 0 m2 16 314 m2
razem: 943 16 676 m2 61 1 014 m2 1 004 17 690 m2