BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 821 37 383 m2 0 0 m2 1 202 47 835 m2 2 023 85 218 m2
BOM 2 1 100 52 924 m2 0 0 m2 1 699 78 960 m2 2 799 131 884 m2
BOM 4 2 129 96 328 m2 3 93 m2 817 35 708 m2 2 949 132 129 m2
BOM 7 1 114 55 547 m2 0 0 m2 2 662 136 673 m2 3 776 192 220 m2
BOM 8 1 171 54 402 m2 0 0 m2 1 930 90 061 m2 3 101 144 463 m2
BOM 9 854 35 452 m2 0 0 m2 1 451 59 081 m2 2 305 94 533 m2
razem: 7 189 332 036 m2 3 93 m2 9 761 448 318 m2 16 953 780 447 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 83 22 897 m2 0 0 m2 35 3 831 m2 118 26 728 m2
BOM 2 166 47 971 m2 0 0 m2 266 22 854 m2 432 70 825 m2
BOM 4 95 21 378 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 125 24 050 m2
BOM 7 259 64 547 m2 0 0 m2 279 20 099 m2 538 84 646 m2
BOM 8 117 33 930 m2 0 0 m2 151 10 997 m2 268 44 927 m2
BOM 9 91 36 277 m2 0 0 m2 81 4 880 m2 172 41 157 m2
razem: 811 227 000 m2 0 0 m2 842 65 333 m2 1 653 292 333 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2018 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 367 6 384 m2 0 0 m2 29 414 m2 396 6 798 m2
BOM 8 185 3 355 m2 0 0 m2 25 427 m2 210 3 782 m2
BOM 9 204 3 682 m2 0 0 m2 6 117 m2 210 3 799 m2
razem: 970 17 194 m2 0 0 m2 67 1 066 m2 1 037 18 260 m2

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij