BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 547 74 889 m2 2 558 119 168 m2 4 105 194 057 m2
UO 2 1 171 58 456 m2 2 895 146 435 m2 4 066 204 891 m2
UO 3 1 656 73 343 m2 2 928 119 265 m2 4 584 192 608 m2
UO 4 2 381 107 493 m2 1 089 49 011 m2 3 470 156 504 m2
razem: 6 755 314 181 m2 9 470 433 879 m2 16 225 748 060 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 253 63 710 m2 359 29 349 m2 612 93 059 m2
UO 2 262 68 736 m2 296 21 877 m2 558 90 613 m2
UO 3 178 63 779 m2 156 12 403 m2 334 76 182 m2
UO 4 103 22 610 m2 43 3 366 m2 146 25 976 m2
razem: 796 218 835 m2 854 66 995 m2 1 650 285 830 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 220 4 029 m2 33 534 m2 253 4 563 m2
UO 2 450 7 724 m2 22 362 m2 472 8 086 m2
UO 3 259 4 641 m2 6 117 m2 265 4 758 m2
UO 4 16 299 m2 0 0 m2 16 299 m2
razem: 945 16 693 m2 61 1 013 m2 1 006 17 706 m2