BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 796 36 466 m2 0 0 m2 1 175 46 606 m2 1 971 83 072 m2
BOM 2 1 080 52 111 m2 0 0 m2 1 673 77 534 m2 2 753 129 645 m2
BOM 4 2 119 96 060 m2 3 93 m2 802 35 020 m2 2 924 131 173 m2
BOM 7 1 097 54 745 m2 0 0 m2 2 600 133 054 m2 3 697 187 799 m2
BOM 8 1 061 50 160 m2 0 0 m2 1 897 88 821 m2 2 958 138 981 m2
BOM 9 811 33 500 m2 0 0 m2 1 430 58 076 m2 2 241 91 576 m2
razem: 6 964 323 042 m2 3 93 m2 9 577 439 111 m2 16 544 762 246 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 83 22 897 m2 0 0 m2 35 3 827 m2 118 26 724 m2
BOM 2 167 48 283 m2 0 0 m2 268 22 863 m2 435 71 146 m2
BOM 4 97 21 885 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 127 24 557 m2
BOM 7 253 64 266 m2 0 0 m2 279 20 099 m2 532 84 365 m2
BOM 8 101 25 008 m2 0 0 m2 151 11 235 m2 252 36 243 m2
BOM 9 91 36 276 m2 0 0 m2 81 4 880 m2 172 41 156 m2
razem: 792 218 615 m2 0 0 m2 844 65 576 m2 1 636 284 191 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 44 776 m2 0 0 m2 0 0 m2 44 776 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 364 6 320 m2 0 0 m2 22 362 m2 386 6 682 m2
BOM 8 176 3 184 m2 0 0 m2 26 427 m2 202 3 611 m2
BOM 9 202 3 645 m2 0 0 m2 6 117 m2 208 3 762 m2
razem: 955 16 906 m2 0 0 m2 61 1 014 m2 1 016 17 920 m2