BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 797 36 466 m2 0 0 m2 1 178 46 795 m2 1 975 83 261 m2
BOM 2 1 090 52 507 m2 0 0 m2 1 678 77 877 m2 2 768 130 384 m2
BOM 4 2 120 96 130 m2 3 93 m2 804 35 037 m2 2 927 131 260 m2
BOM 7 1 106 55 076 m2 0 0 m2 2 617 134 221 m2 3 723 189 297 m2
BOM 8 1 061 50 167 m2 0 0 m2 1 900 88 839 m2 2 961 139 006 m2
BOM 9 836 34 580 m2 0 0 m2 1 440 58 484 m2 2 276 93 064 m2
razem: 7 010 324 926 m2 3 93 m2 9 617 441 253 m2 16 630 766 272 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 83 22 897 m2 0 0 m2 35 3 827 m2 118 26 724 m2
BOM 2 167 48 283 m2 0 0 m2 268 22 863 m2 435 71 146 m2
BOM 4 97 21 885 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 127 24 557 m2
BOM 7 254 64 291 m2 0 0 m2 279 20 099 m2 533 84 390 m2
BOM 8 101 25 008 m2 0 0 m2 151 11 065 m2 252 36 073 m2
BOM 9 91 36 277 m2 0 0 m2 81 4 880 m2 172 41 157 m2
razem: 793 218 641 m2 0 0 m2 844 65 406 m2 1 637 284 047 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 44 776 m2 0 0 m2 0 0 m2 44 776 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 366 6 352 m2 0 0 m2 22 362 m2 388 6 714 m2
BOM 8 176 3 184 m2 0 0 m2 26 427 m2 202 3 611 m2
BOM 9 203 3 666 m2 0 0 m2 6 117 m2 209 3 783 m2
razem: 958 16 959 m2 0 0 m2 61 1 014 m2 1 019 17 973 m2