BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2021 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 511 72 880 m2 2 530 117 441 m2 4 041 190 321 m2
UO 2 1 168 58 204 m2 2 847 143 863 m2 4 015 202 067 m2
UO 3 1 642 72 874 m2 2 846 115 615 m2 4 488 188 489 m2
UO 4 2 378 107 538 m2 1 075 48 254 m2 3 453 155 792 m2
razem: 6 699 311 496 m2 9 298 425 173 m2 15 997 736 669 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2021 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 252 62 658 m2 357 29 129 m2 609 91 787 m2
UO 2 262 68 736 m2 290 20 682 m2 552 89 418 m2
UO 3 179 63 937 m2 156 12 403 m2 335 76 340 m2
UO 4 107 23 300 m2 39 2 676 m2 146 25 976 m2
razem: 800 218 631 m2 842 64 890 m2 1 642 283 521 m2
: : : :
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2021 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 267 4 820 m2 33 535 m2 252 4 546 m2
UO 2 490 8 422 m2 21 359 m2 471 8 083 m2
UO 3 267 4 792 m2 6 117 m2 264 4 744 m2
UO 4 16 314 m2 0 0 m2 16 314 m2
razem: 1 040 18 348 m2 60 1 011 m2 1 003 17 687 m2