BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 521 73 491 m2 2 548 118 760 m2 4 069 192 251 m2
UO 2 1 205 60 285 m2 2 988 150 392 m2 4 193 210 677 m2
UO 3 1 660 73 462 m2 2 857 116 126 m2 4 517 189 588 m2
UO 4 2 381 107 495 m2 1 091 49 103 m2 3 472 156 598 m2
razem: 6 767 314 733 m2 9 484 434 381 m2 16 251 749 114 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 254 64 092 m2 359 29 349 m2 613 93 441 m2
UO 2 262 68 734 m2 296 21 877 m2 558 90 611 m2
UO 3 177 63 399 m2 150 11 206 m2 327 74 605 m2
UO 4 103 22 610 m2 42 3 278 m2 145 25 888 m2
razem: 796 218 835 m2 847 65 710 m2 1 643 284 545 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 220 4 029 m2 33 534 m2 253 4 563 m2
UO 2 450 7 724 m2 22 362 m2 472 8 086 m2
UO 3 259 4 641 m2 3 117 m2 262 4 758 m2
UO 4 15 299 m2 0 0 m2 15 299 m2
razem: 944 16 693 m2 58 1 013 m2 1 002 17 706 m2