BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot przejętych od Gdańskich Nieruchomości przez obcych zarządców OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
UO 1 1 460 70 029 m2 2 559 119 191 m2 4 019 189 220 m2
UO 2 1 157 57 129 m2 2 819 142 487 m2 3 976 199 616 m2
UO 3 1 642 72 848 m2 2 828 114 465 m2 4 470 187 313 m2
UO 4 2 373 107 351 m2 1 074 48 148 m2 3 447 155 499 m2
razem: 6 632 307 357 m2 9 280 424 291 m2 15 912 731 648 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
UO Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 252 62 658 m2 357 29 129 m2 609 91 787 m2
UO 2 262 68 754 m2 291 20 732 m2 553 89 486 m2
UO 3 181 66 903 m2 156 12 403 m2 337 79 306 m2
UO 4 102 22 751 m2 39 2 670 m2 141 25 421 m2
razem: 797 221 066 m2 843 64 934 m2 1 640 286 000 m2
: : : :
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
UO Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
UO 1 219 3 996 m2 33 535 m2 252 4 531 m2
UO 2 449 7 697 m2 21 359 m2 470 8 056 m2
UO 3 259 4 702 m2 6 117 m2 265 4 819 m2
UO 4 16 314 m2 0 0 m2 16 314 m2
razem: 943 16 709 m2 60 1 011 m2 1 003 17 720 m2