BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr LIII/1547/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.
Załączniki:
URM 1547/18 - Uchwała + Statut Gdańskich Nieruchomości 2018-05-24
pdf | 221,88 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Rada Miasta Gdańska
Wytworzył: Bogdan Oleszek (Przewodniczący Rady Miasta Gdańska)
Data wytworzenia: 2018-05-24
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji w BIP GN: 2018-06-11 10:17