BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

BIP GN

Dyrektor

Przemysław Piotr Guzow

Kontakt

ul. Partyzantów 74,,
80-254 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 524 10 16, 58 341 76 83; fax: 58 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Dyrektor przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pierwszą środę miesiąca, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Dyrektora znajdują się:

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Waldemar Rydlewski

Kontakt

ul. Partyzantów 74,,
80-254 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 524 10 16, 58 341 76 83, fax: 58 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się co drugi tydzień, w środę, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami znajdują się:

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

p.o. Justyna Kleina-Daszkiewicz

Kontakt

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: sekretariat (58) 524 10 16, (58) 341 76 83, fax: (58) 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych znajdują się:

Główny Księgowy

Alicja Gulczyńska

Kontakt

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: sekretariat (58) 524 10 16, (58) 341 76 83, fax: (58) 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Główny Księgowy przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Głównego Księgowego znajdują się:

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 16
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Henryka Ziókowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia: 2019-04-01
Opublikował w BIP: Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP: 2019-04-01 22:38
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
16 Modyfikacja 2019-04-01 Henryka Ziókowska
Gdańskie Nieruchomości
2019-04-01 22:38 Wojciech Borkowski
15 Modyfikacja 2019-02-19 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2019-02-21 22:04 Wojciech Borkowski
14 Modyfikacja 2018-09-24 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-09-24 13:15 Wojciech Borkowski
13 Modyfikacja 2018-07-27 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-07-27 08:54 Wojciech Borkowski
12 Modyfikacja 2018-07-25 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-07-25 08:28 Wojciech Borkowski
11 Modyfikacja 2017-09-08 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-08 14:01 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2017-09-08 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-08 14:01 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2017-09-05 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-05 13:53 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2017-08-16 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-08-16 10:46 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2017-08-01 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-08-01 22:08 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2016-02-29 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-29 23:17 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2016-02-18 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-18 11:07 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2016-02-02 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-02 12:50 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2016-01-04 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-01-04 14:37 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2015-11-10 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-11-10 10:09 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2015-07-31 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-07-31 08:04 Wojciech Borkowski