BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Dyrekcja Zakładu

Dyrektor

Przemysław Piotr Guzow

Kontakt

ul. Partyzantów 74,,
80-254 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 524 10 16, 58 341 76 83; fax: 58 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Dyrektor przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pierwszą środę miesiąca, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Dyrektora znajdują się:

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Waldemar Rydlewski

Kontakt

ul. Partyzantów 74,,
80-254 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 524 10 16, 58 341 76 83, fax: 58 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się co drugi tydzień, w środę, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami znajdują się:

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Ewa Sienkiewicz

Kontakt

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: sekretariat (58) 524 10 16, (58) 341 76 83, fax: (58) 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych znajdują się:

Główny Księgowy

Alicja Gulczyńska

Kontakt

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: sekretariat (58) 524 10 16, (58) 341 76 83, fax: (58) 341 79 32,
e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

Przyjęcia interesantów:

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Główny Księgowy przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Głównego Księgowego znajdują się:

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 14
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Wojciech Borkowski (Starszy specjalista ds. serwisów internetowych)
Data wytworzenia: 2018-09-24
Opublikował w BIP: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP: 2018-09-24 13:15
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
14 Modyfikacja 2018-09-24 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-09-24 13:15 Wojciech Borkowski
13 Modyfikacja 2018-07-27 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-07-27 08:54 Wojciech Borkowski
12 Modyfikacja 2018-07-25 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-07-25 08:28 Wojciech Borkowski
11 Modyfikacja 2017-09-08 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-08 14:01 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2017-09-08 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-08 14:01 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2017-09-05 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-05 13:53 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2017-08-16 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-08-16 10:46 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2017-08-01 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-08-01 22:08 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2016-02-29 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-29 23:17 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2016-02-18 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-18 11:07 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2016-02-02 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-02 12:50 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2016-01-04 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-01-04 14:37 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2015-11-10 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-11-10 10:09 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2015-07-31 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-07-31 08:04 Wojciech Borkowski

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij