BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

1305/2019
2019-08-12

Zarządzenie nr 1305/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 867/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Załączniki
PMG 1305/19 - Zarządzenie 130,99 KB pobierz

1087/2019
2019-07-12

Zarządzenie Nr 1087/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali mieszkalnych, w których wyrażono zgodę na przekwalifikowanie na lokal użytkowy, przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Załączniki
PMG 1087/2019 - Zarządzenie 131,09 KB pobierz
PMG 1087/2019 - Załącznik nr 1 186,12 KB pobierz