BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

1914/2018
2018-11-21

Zarządzenie Nr 1914/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na drogę dojazdową do nieruchomości sąsiedniej.

Załączniki
PMG 1914/18 - Zarządzenie 46,07 KB pobierz
PMG 1914/18 - Załącznik nr 1 46,03 KB pobierz

1894/2018
2018-11-14

Zarządzenie Nr 1894/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 1894/18 - Zarządzenie 73 KB pobierz
PMG 1894/18 - Załącznik nr 1 105,26 KB pobierz

1893/2018
2018-11-14

Zarządzenie Nr 1893/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki
PMG 1893/18 - Zarządzenie 67,59 KB pobierz
PMG 1893/18 - Załącznik nr 1 116,62 KB pobierz

1819/2018
2018-10-25

Zarządzenie Nr 1819/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do prowadzenia punktów handlowych oraz gastronomicznych na terenie Miasta Gdańska.

Załączniki
PMG 1819/18 - Zarządzenie 64,83 KB pobierz
PMG 1819/18 - Załącznik nr 1 45,28 KB pobierz

1818/2018
2018-10-25

Zarządzenie Nr 1818/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki
PMG 1818/18 - Zarządzenie 67,55 KB pobierz
PMG 1818/18 - Załącznik nr 1 104,66 KB pobierz

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij