BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

1152/2018
2018-07-13

Zarządzenie Nr 1152/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej.

Załączniki
PMG 1152/18 - Zarządzenie 65,47 KB pobierz
PMG 1152/18 - Załącznik nr 1 47,59 KB pobierz

952/2018
2018-06-14

Zarządzenie Nr 952/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Załączniki
PMG 952/18 - Zarządzenie 63,65 KB pobierz
PMG 952/18 - Załącznik nr 1 49,13 KB pobierz

747/2018
2018-05-10

Zarządzenie Nr 747/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej.

Załączniki
PMG 747/18 - Zarządzenie 64,39 KB pobierz
PMG 747/18 - Załącznik nr 1 64,52 KB pobierz

680/2018
2018-04-26

Zarządzenie Nr 680/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Załączniki
PMG 680/18 - Zarządzenie 64,42 KB pobierz
PMG 680/18 - Załącznik nr 1 79,58 KB pobierz

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij