BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

BIP GN

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe dostępne w dokumentach, zbiorach danych, uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji spraw których dotyczą, zazwyczaj w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c lub e RODO (dane niezbędne do realizacji umowy, przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym).
Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy, a także wykonawcom niektórych usług, jeżeli przekazanie danych będzie niezbędne. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. W przypadku monitoringu wizyjnego nagrania przechowywane są zazwyczaj 2 tygodnie, maksymalnie 3 miesiące.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia w niektórych przypadkach lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Krzysztof Gliński), z którym należy kontaktować listownie na adres Administratora, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe.


Gdańskie Nieruchomości S.Z.B. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawa w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze stron internetowych należących do Gdańskich Nieruchomości wchodzących w skład portalu nieruchomoscigda.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie odwiedzaj stron internetowych Gdańskich Nieruchomości S.Z.B. oraz nie rejestruj się w naszych bazach i nie udostępniaj nam żadnych danych osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Gdańskie Nieruchomości używają plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach, które nie stanowią danych osobowych, w celu:

 • prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania
 • obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach

W cookies wykorzystywane będą następujące dane:

 • adres IP twojego urządzenia,
 • adres URL żądania,
 • nazwa domeny,
 • typ przeglądarki,
 • liczba kliknięć,
 • data i godzina korzystania z serwisu.

Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.

Zezwolenie na korzystanie z materiałów portalu nieruchomoscigda.pl

 1. Użytkownikom portalu nieruchomoscigda.pl zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych Gdańskich Nieruchomości S.Z.B., z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać adres strony internetowej www.nieruchomoscigda.pl, oraz autora, jeśli jest podany.
 2. Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych.
 3. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody redakcji nieruchomoscigda.pl.
 4. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.
 5. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Redakcja nieruchomoscigda.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zezwoleniu. Wszystkie zmiany będą odpowiednio wyróżniane a każda nowa wersja będzie publikowana z nową datą.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Gdańskich Nieruchomości S.Z.B. przy okazji publikacji artykułów, wyników przetargów na najem, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Redakcja serwisów internetowych Gdańskich Nieruchomości nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
10
Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Krzysztof Gliński (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
Data wytworzenia:
2020-07-14
Opublikował w BIP:
Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji )
Data aktualizacji w BIP:
2024-03-19 14:36
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
10 Modyfikacja 2020-07-14 Krzysztof Gliński
Gdańskie Nieruchomości
2024-03-19 14:36 Maciej Dormanowski
9 Modyfikacja 2020-07-14 Krzysztof Gliński
Gdańskie Nieruchomości
2024-03-19 14:22 Maciej Dormanowski
8 Modyfikacja 2020-07-14 Krzysztof Gliński
Gdańskie Nieruchomości
2020-07-14 08:52 Daria Prewysz-Kwinto
7 Modyfikacja 2020-07-14 Krzysztof Gliński
Gdańskie Nieruchomości
2020-07-14 08:50 Daria Prewysz-Kwinto
6 Modyfikacja 2020-07-14 Krzysztof Gliński
Gdańskie Nieruchomości
2020-07-14 08:48 Daria Prewysz-Kwinto
5 Modyfikacja 2020-07-14 Krzysztof Gliński
Gdańskie Nieruchomości
2020-07-14 07:42 Daria Prewysz-Kwinto
4 Modyfikacja 2018-06-21 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2019-09-26 21:14 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2018-06-21 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2019-09-26 21:08 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2018-06-21 Wojciech Borkowski
Gdańskie Nieruchomości
2018-06-21 13:05 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2015-06-10 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-06-10 14:27 Wojciech Borkowski