BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr VI/63/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku - Kokoszkach wraz z terenami przyległymi świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM" Spółka z o.o. w Gdańsku
Załączniki:
R_2007_05_01_0063.pdf 2012-04-11
pdf | 35,33 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1265
Wytworzył: 1265
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 11:03