BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr X/208/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą ,,Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.
Załączniki:
R_2007_5_0208.pdf 2012-04-11
pdf | 33,37 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1267
Wytworzył: 1267
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 11:07