BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/1535/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2005 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXII/651/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego
Załączniki:
R_2005_04_01_1535.pdf 2012-04-11
pdf | 60,09 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1252
Wytworzył: 1252
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 10:21