BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XLV/1569/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy obowiązującej na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Załączniki:
R_2005_04_01_1569.pdf 2012-04-11
pdf | 77,86 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1254
Wytworzył: 1254
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 10:35