BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/1320/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/1126/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych , zmienionej uchwałą nr IV/60/2002r Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002r oraz Uchwałą nr XI/273/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003r
Załączniki:
R_2005_04_01_1320.pdf 2012-04-11
pdf | 37,24 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1100
Wytworzył: 1100
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 10:06