BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/1073/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni terenów gminnych sprzątanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2005 rok.
Załączniki:
R_2005_04_01_1073.pdf 2012-04-11
pdf | 37,62 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1102
Wytworzył: 1102
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 10:01