BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/1075/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku - Kokoszkach wraz z terenami przyległymi dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM" Spółka z o.o. w Gdańsku
Załączniki:
R_2005_04_01_1075.pdf 2012-04-11
pdf | 75,43 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1101
Wytworzył: 1101
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 10:03