BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/1126/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001 roku

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.
Załączniki:
R_2001_03_01_1126.pdf 2012-04-11
pdf | 41,45 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1097
Wytworzył: 1097
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 09:11