BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

UCHWAŁA NR XXXVII/793/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Załączniki:
URM_2013_6_793.pdf 2013-05-09
pdf | 95,85 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1447
Wytworzył: 1447
Data wytworzenia: 2013-05-09
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2013-05-09 08:07