BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała XXII/650/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gdańska na lata 2004-2008
Załączniki:
R_2004_04_01_0650.pdf 2012-04-11
pdf | 512,17 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1109
Wytworzył: 1109
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 09:51