BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1463/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 października 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

(Dziennik Urzędowy Wojewody Pomorskiego Nr 169 z dnia 15 grudnia 2011 r.)
Załączniki:
--- brak załączników ---