BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Zarządzenie nr 18/2007 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ZB.
Załączniki:
ZarzDyrGZNK_18_2007.doc 2008-06-23
doc | 69 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 17
Wytworzył: 17
Data wytworzenia: 2008-06-23
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Krzysztof Młodzieniak (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2008-06-23 00:00