BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Zarządzenie nr 276/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na czas nieoznaczony w celu poprawy warunków prowadzonej działalności.
Załączniki:
PMG_276_11.pdf 2012-04-10
pdf | 1,27 MB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Paweł Adamowicz
Data wytworzenia: 2012-04-10
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-10 09:32