BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Zarządzenie Nr 621/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańsk oraz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na remont nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańska.
Załączniki:
D20001070Lj.pdf
pdf | 225 KB pobierz
Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 0
Podmiot wytwarzający:
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2024-06-15
Opublikował w BIP GN: ()
Data aktualizacji w BIP GN:
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Podmiot
wytwarzający
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
D20061118Lj.pdf
pdf | 410,57 KB pobierz
Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 0
Podmiot wytwarzający:
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2024-06-15
Opublikował w BIP GN: ()
Data aktualizacji w BIP GN:
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Podmiot
wytwarzający
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
D20000903Lj.pdf
pdf | 140,01 KB pobierz
Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 0
Podmiot wytwarzający:
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2024-06-15
Opublikował w BIP GN: ()
Data aktualizacji w BIP GN:
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Podmiot
wytwarzający
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
D20011591Lj.pdf 2006-10-12
pdf | 279,93 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wytworzył: Paweł Adamowicz
Data wytworzenia: 2006-10-12
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2007-05-16 10:45
Kodeks postępowania administracyjnego 2000-10-09
pdf | 275,17 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezes Rady Ministrów
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2000-10-09
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data publikacji w BIP GN: 2007-05-16 10:45
PMG_2012_6_621_zal05.pdf 2014-05-15
pdf | 37,42 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Paweł Adamowicz
Data wytworzenia: 2014-05-15
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2014-05-15 08:30
PMG_2012_6_621_zal06.pdf 2014-05-15
pdf | 22,09 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Paweł Adamowicz
Data wytworzenia: 2014-05-15
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2014-05-15 08:30
PMG_2012_6_621_zal07.pdf 2014-05-15
pdf | 29,82 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Paweł Adamowicz
Data wytworzenia: 2014-05-15
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2014-05-15 08:30