BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Zarządzenie Nr 751/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 490/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku
Załączniki:
P_2005_04_0751.pdf 2012-04-10
pdf | 24,26 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Prezydent Miasta Gdańska
Wytworzył: Paweł Adamowicz
Data wytworzenia: 2012-04-10
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-10 14:16