BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Dyrektora

Wybierz rok

Nr / data
Opis

15/2022
2022-02-14

Zarządzenie Nr 15/2022 Dyrektora Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego opis pomieszczeń przy ul. Toruńskiej 23 nr 4 w Gdańsku, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, będących w trwałym zarządzie Gdańskich Nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat

Załączniki
GN 15/2022 - Zarządzenie 38,3 KB pobierz
GN 15/2022 - Załącznik nr 1 44,29 KB pobierz