BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
zatrudni na czas zastępstwa

Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców

Wymagania

  • wykształcenie wyższe
  • licencja zarządcy nieruchomości
  • minimum 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku państwowym
  • samodzielność i umiejętność kierowania zespołem
  • niekaralność.

Wymagane dokumenty

  • aktualne CV
  • odręcznie napisany list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej
  • oświadczenie o niekaralności
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 27.02.2006r. osobiście w kancelarii GZNK-ZB bądź korespondencyjnie na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

Ofertę należy opatrzeć dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko kierownika BOM”Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia:
2006-02-20
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2006-02-20 14:17