BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

wiadomość archiwalna

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została
Pani Sylwia Licznerska, zam. Gdańsk

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko oraz otrzymała największą ilość punktów w ramach zastosowanej metody naboru - rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (p.o. Kierownika Działu Kadr, Płac i Szkolenia)
Data wytworzenia:
2015-11-02
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP:
2015-11-02 08:51