BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

wiadomość archiwalna

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora nadzoru w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został

Pan Krzysztof Wittrich zam. Gdańsk.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko, uzyskał największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykazał się najlepszą znajomością obsługi komputera poprzez wykonanie zadania z arkusza kalkulacyjnego.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr, Płac i Szkoleń)
Data wytworzenia:
2016-11-28
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP:
2016-11-28 13:44