BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska inspektora nadzoru.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrani zostali:

  • Pan Jarosław Grzymała zam. Gdańsk
  • Pan Tomasz Niechwiej zam. Tczew

Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na  ww. stanowisko, oraz  wykazali  się  wiedzą  w zakresie obejmowanego stanowiska, co stwierdzono  na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2024-03-04
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji)
Data aktualizacji w BIP:
2024-03-04 11:59